Czwartek, 22 lutego 2024r. | Imieniny: Marty, Malgorzaty, Piotra
Pokaż menu

XVI Sesja Rady Gminy

21 kwietnia, 2016
Dwor w Cielętnikach - LuzynaS / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Dwor w Cielętnikach - LuzynaS / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona, że w dniu 28 kwietnia 2016 r (czwartek) o godz. 14.00 w  sali narad Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona odbędzie się XV Sesja Rady Gminy  z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Ustalenie porządku obrad.

3.      Przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

4.      Interpelacje i zapytania.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Zielona z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Dąbrowa Zielona, znajdujących się w budynku mieszkalnym w miejscowości Rogaczew nr 5 w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Soborzycach z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/169/05 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej.

9.      Podjęcie Uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Zielonej.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Zielona Nr XV/110/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania  i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa Zielona oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez publiczne i niepubliczne jednostki oświatowe prowadzone na terenie Gminy Dąbrowa Zielona przez osoby prawne lub fizyczne inne, niż Gmina Dąbrowa Zielona.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dąbrowa Zielona.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej za 2015 rok.

13.  Przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Zielonej za 2015 rok.

14.  Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej za 2015 rok.

15.  Przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Soborzycach za 2015 rok.

16.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

17.  Zapytania i wolne wnioski.

18.  Przyjęcie protokołu XIII i XV Sesji Rady Gminy Dąbrowa Zielona.

19. Zamknięcie obrad Sesji.
Gmina Dąbrowa Zielona
Gmina Dąbrowa Zielona położona jest na Wyżynie Środkowomałopolskiej w obrębie Niecki Włoszczowskiej w północno-wschodniej części województwo śląskiego, w powiecie częstochowskim. Na terenie gminy działa 14 sołectw: Borowce, Dąbek, Cielętniki, Cudków, Dąbrowa Zielona, Nowa Wieś, Olbrachcice, Raczkowice, Raczkowice-Kolonia, Lipie, Soborzyce, Święta Anna, Ulesie, Zaleszczyny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).