Poniedziałek, 23 maja 2022r. | Imieniny: Iwony, Dezyderego, Kryspina
Pokaż menu

XXXVII sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona

21 grudnia, 2021
Dwor w Cielętnikach - LuzynaS / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Dwor w Cielętnikach - LuzynaS / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

W trybie zdalnym w dniu 28 grudnia 2021 roku (wtorek)  o godz. 8.30 odbędzie XXXVII Sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona z  następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy, stałych komisji Rady Gminy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2022 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dąbrowa Zielona na 2022 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Dąbrowa Zielona, w Gminie Dąbrowa Zielona
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
  8. Zapytania i wolne wnioski.
  9. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
  10. Zamknięcie obrad Sesji.

 
Gmina Dąbrowa Zielona
Gmina Dąbrowa Zielona położona jest na Wyżynie Środkowomałopolskiej w obrębie Niecki Włoszczowskiej w północno-wschodniej części województwo śląskiego, w powiecie częstochowskim. Na terenie gminy działa 14 sołectw: Borowce, Dąbek, Cielętniki, Cudków, Dąbrowa Zielona, Nowa Wieś, Olbrachcice, Raczkowice, Raczkowice-Kolonia, Lipie, Soborzyce, Święta Anna, Ulesie, Zaleszczyny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).