Niedziela, 5 lutego 2023r. | Imieniny: Agaty, Adelajdy
Pokaż menu

Zbiórka azbestu

29 marca, 2021
Zbiórka azbestu

 - zbiorka_azbestu.jpg

INFORMACJA NA TEMAT AZBESTU

Informujemy, że Gmina Dąbrowa Zielona planuje w 2021 r. złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotyczący dofinansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

Uwaga zadanie będzie w 100% sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach, lub/i NFOŚiGW (mieszkaniec nie będzie ponosił żadnych kosztów). Zadanie obejmuje zbiórkę, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, nie będzie natomiast obejmować demontażu pokryć z materiałów zawierających azbest oraz zakupu i montażu nowych pokryć dachowych. Do realizacji zadania dojdzie wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania przez Gminę ze środków WFOŚiGW w Katowicach i NFOŚiGW.

Planowany termin przeprowadzenia zbiórki i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest to III kw. 2021r.

Mając na uwadze powyższe Wójt Gminy Dąbrowa Zielona podaje do publicznej wiadomości informacje o możliwości składania wniosków o wykonanie prac polegających na zbiórce, transporcie oraz unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Zielona.

Wnioski można składać w terminie do 15 kwietnia 2021r.w Urzędzie Gminy Dąbrowa Zielona, Punkt Obsługi Interesanta lub u sołtysa.

Do pobrania:

WNIOSEK I WZÓR INFORMACJI

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ KOLOROWE ZDJĘCIE WSKAZUJĄCE UMIEJSCOWIENIE ZGROMADZONEGO NA DZIAŁCE AZBESTU.

Ponadto informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest właściciele nieruchomości wykorzystujący wyroby zawierające azbest np. eternitowe pokrycia dachowe przedkładają corocznie do 31 stycznia informację o wyrobach zawierających azbest wg załącznika.

 

 
Gmina Dąbrowa Zielona
Gmina Dąbrowa Zielona położona jest na Wyżynie Środkowomałopolskiej w obrębie Niecki Włoszczowskiej w północno-wschodniej części województwo śląskiego, w powiecie częstochowskim. Na terenie gminy działa 14 sołectw: Borowce, Dąbek, Cielętniki, Cudków, Dąbrowa Zielona, Nowa Wieś, Olbrachcice, Raczkowice, Raczkowice-Kolonia, Lipie, Soborzyce, Święta Anna, Ulesie, Zaleszczyny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).