Poniedziałek, 25 września 2023r. | Imieniny: Aurelii, Wladyslawa, Kleofasa
Pokaż menu

Druyn Powiatu – nabr uczestnikw

02 lutego, 2016
Dwór z końca XIX w. - Czepurka - LuzynaS / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl Dwór z końca XIX w. - Czepurka - LuzynaS / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl
Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Janowie, jako Partner Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Czstochowie oraz Orodków Pomocy Spoecznej z terenu powiatu czstochowskiego, prowadzi nabór uczestników do realizowanego w latach 2016-2017 Projektu Partnerskiego „Druyna Powiatu” Projekt wspófinansowany jest przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lskiego na lata 2014-2020.
 

Celem gównym projektu jest wzrost zdolnoci do zatrudnienia oraz integracji spoeczno-zawodowej osób korzystajcych z pomocy spoecznej – klientów instytucji realizujcych projekt w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Uczestnikami Projektu mog by:
1) osoby bezrobotne;
2) osoby nieaktywne zawodowo;
3) osoby niepenosprawne z powodu przynajmniej jednego ze schorze narzdu wzroku, ruchu, suchu lub ukadu krenia z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepenosprawnoci objte wsparciem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Czstochowie;
4) penoletni wychowankowie:
a) placówek opiekuczo - wychowawczych typu rodzinnego lub socjalizacyjnego,
b) domów pomocy spoecznej dla dzieci i modziey niepenosprawnych intelektualnie,
c) domów dla matek z maoletnimi dziemi i kobiet w ciy,
d) schronisk dla nieletnich,
e) zakadów poprawczych,
f) specjalnych orodków szkolno-wychowawczych lub specjalnych orodków wychowawczych,
g) modzieowych orodków wychowawczych lub modzieowych orodków socjoterapii,
h) rodzin zastpczych.

Projekt skierowany jest do osób mieszkajcych na terenie powiatu czstochowskiego i znajdujcych si w trudnej sytuacji materialnej.

Osoby uczestniczce w Projekcie bd mogy skorzysta z bezpatnych form wsparcia, m. in. :
- doradztwa zawodowego / poradnictwa psychologicznego,
- warsztatów i treningów z zakresu podnoszenia kompetencji spoecznych i umiejtnoci zawodowych,
- wyjazdowych warsztatów integracyjnych,
- kursów umoliwiajcych zdobycie nowych umiejtnoci i kwalifikacji zawodowych.

Chtnych do udziau w projekcie zapraszamy do Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Janowie, ul. arecka 1, pok. 7 lub do jednego z Partnerów Projektu:

1. PCPR w Czstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9, tel.: 34 322 92 28, 34 322 92 08;
2. MOPS w Blachowni, ul. Henryka Sienkiewicza 22, tel.: 786 866 305;
3. GOPS w Dbrowie Zielonej, ul. Plac Kociuszki 31, tel.: 34 355 50 18 wew. 48;
4. GOPS w Janowie, ul. arecka 1, tel.: 34 327 84 05 wew. 24;
5. GOPS w Komnicach, Zdrowa, ul. kowa 1, tel.: 34 389 36 69, 34 389 36 66;
6. GOPS w Konopiskach, ul. Lipowa 1, tel.: 34 328 20 30 wew. 51;
7. GOPS w Kruszynie, ul. Kmicica 5, tel.: 34 320 20 03 wew. 33;
8. GOPS w Lelowie, ul. Szczekociska 18, tel.: 34 355 00 14;
9. GOPS w Mstowie, ul. 16 Stycznia 14, tel.: 34 329 58 17;
10. GOPS w Olsztynie, ul. Plac Józefa Pisudskiego 10, tel.: 34 328 59 20;
11. GOPS w Przyrowie, ul. Czstochowska 7, tel.: 34 355 41 20 wew. 38.

Zaczniki do pobrania:
- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Źródło: http://janow.pl/?s=a&t=1&m=&i=5718

Źródło: Urząd Gminy JanówGmina Janów
Gmina Janów położona na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej w odległości 20 km od Częstochowy i 90 km od Krakowa. Gmina jest niezwykle atrakcyjna turystycznie. Jest tutaj wszystko co zapewnia wspaniały wypoczynek, a więc: przepiękne lasy, krystalicznie czysta woda, malownicze ostańce o fantastycznych kształtach, świeże, pachnące żywicą powietrze oraz niezapomniane krajobrazy jurajskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).