Środa, 21 lutego 2024r. | Imieniny: Eleonory, Fortunata, Roberta
Pokaż menu

Dziaamy dziki Wam, z Wami, dla Was

26 stycznia, 2016
Dwór z końca XIX w. - Czepurka - LuzynaS / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl Dwór z końca XIX w. - Czepurka - LuzynaS / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl
W sobot, 16 stycznia 2016 roku w Janowie witowalimy jubileusz 10-lecia dziaalnoci Samorzdowego Orodka Kultury i Sportu, jako gminnej instytucji kultury posiadajcej osobowo prawn (od 1 stycznia 2006) Wród zaproszonych goci obecny by Jan Miarzyski – czonek Zarzdu Powiatu, Joanna Haadyn – Przewodniczca Komisji ETZ Powiatu Czstochowskiego, Joanna cigaj – Wójt Gminy Janów, Stefan Zatoski – Przewodniczcy Rady Gminy Janów oraz radni. Zaproszeni zostali wszyscy, z którymi SOKiS wspópracowa w cigu minionej dekady.

Cz podsumowujc prowadziam wraz z Krzysztofem Lamp byym pracownikiem SOKiS, w duecie majcym ju za sob nie jeden wspólny wystp: muzyczny i „aktorski”, m.in. w roku 2007 podczas Dni Gminy Janów, w 150 rocznic pobytu Zygmunta Krasiskiego z rodzin w dobrach zotopotockich. Wcielilimy si wtedy w role Zygmunta i Elbiety Krasiskich (Krzysztof przyprósza wtedy wosy siwizn, a ja swoje musiaam radykalnie przefarbowa). Równie forma komentarza do jubileuszowej prezentacji miaa niekonwencjonalny charakter – Krzysztof przygotowa dla publicznoci konkursy z nagrodami, które wietnie wkomponoway si w tre prezentacji.
Wród naprawd ogromnej iloci i rónorodnoci form prowadzonej przez SOKiS dziaalnoci, chciaam zwróci uwag na kilka szczególnie wanych, m.in: Biennale Poezji – otwarty konkurs na wiersz, organizowany co dwa lata. Kada edycja Biennale odbywa si pod innym jesiennym hasem, kadorazowo na Biennale przybywa kilkudziesiciu poetów z caej Polski. W roku biecym odbdzie si ju szósta edycja konkursu, a od pocztku, czyli od 2006 roku, konkurs wspierany jest przez Starostwo Powiatowe w Czstochowie. Dziki temu wsparciu laureat Grand Prix Biennale otrzymuje nagrod finansow i statuetk, a pozostali uczestnicy foldery okolicznociowe, które powstaj przy kadej edycji. Inny konkurs, organizowany przez nas od trzech lat to „Mój Przyjaciel Zwierz” – otwarty konkurs fotograficzny dla amatorów, równie jest wspierany przez Starostwo Powiatowe w Czstochowie. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi i uwraliwianie na wizi czowieka ze zwierzakami.
Bardzo wan, z punktu widzenia póniejszych rezultatów, inicjatyw byo zorganizowanie w 2007 roku Jesiennych Warsztatów Folklorystycznych (choreograficzno-wokalnych) dla pa dziaajcych w Koach Gospody Wiejskich. Warsztaty odbyway si wówczas w ramach projektu „Jurajska Kunia Umiejtnoci” - finansowanego ze rodków Partnerstwa Pónocnej Jury. Grupa, która si wtedy zawizaa w 2008 roku przeksztacia si w Zespó Folklorystyczny Janowianie, zespó, który od tamtej pory funkcjonuje samodzielnie na wysokim poziomie artystycznym.
Inne bardzo wane dla SOKiS-u inicjatywy i zarazem wyzwania organizacyjne to kolonie letnie (Szczawnica i Biay Dunajec) oraz ferie zimowe w siedzibie SOKiS, z bardzo bogat ofert rónorodnych zaj i zabaw dla dzieci. W 2009 utworzylimy Modzieow Druyn Sportow (MDS SOKiS), która, w barwach SOKiS, reprezentuje Orodek na turniejach, rozgrywkach towarzyskich na szczeblu midzygminnym i powiatowym. Modzie pod opiek SOKiSu trenuje siatkówk i tenis stoowy. Mimo i nie posiadamy wasnej infrastruktury sportowej, trenujemy, a take organizujemy rozgrywki na szkolnych salach gimnastycznych korzystajc z uprzejmoci dyrekcji szkó w naszej gminie.
Bardzo wane daty w tej 10-letniej historii SOKiS-u zwizane s z baz lokalow. W grudniu 2009 roku otwieralimy „Galeri Po Schodkach” w Janowie, która jest miejscem penicym wiele funkcji kulturalnych i spoecznych. Tutaj odbywaj si wernisae, wieczory autorskie, spotkania z poezj, piosenk, tutaj organizujemy imprezy okolicznociowe, zebrania, pokazy i szkolenia. Miejsce ywe, otwarte na spotkania z ludmi i ze sztuk. W 2010 roku miay miejsce dwie uroczystoci zwizane z otwarciem nowej siedziby Orodka: na dobudowanym pitrze budynku Urzdu Gminy – w kwietniu, a w maju otwarcie nadbudowy Domu Wiejskiego w urawiu inwestycji SOKiS-u na cele spoeczno - kulturalne.
Podczas sobotniej uroczystoci wspominalimy atrakcje, spotkania z gwiazdami, ale i trudy organizacyjne letnich imprez plenerowych, takich jak: Jurajskie Lato Filmowe czy wito Pstrga w Zotym Potoku, Festiwal Jazzu Tradycyjnego, Pukanie Zota, Pustynny Piknik Country czy Turystyczna Majówka. W nawizaniu do tematu imprez plenerowych podczas spotkania zapieway modziutkie wokalistki, podopieczne Modzieowej Estrady Wokalnej DEBIUTY – Ola Baszak i Sandra Kazik. Do jubileuszowej opowieci przyczy si ze swoim materiaem zdjciowym - „niespodziank” byy wójt gminy pan Adam Markowski, który przybliy klimat kilku przedsiwzi „od zaplecza”, przywoujc wspomnienia i miech.
Poniewa jednak dziaalno SOKiSu opiera si w ogromnej mierze na wspópracy z rónymi organizacjami, grupami, klubami postanowilimy przy tej okazji przeznaczy cz spotkania równie im, a wic przedstawilimy Kluby Sportowe: Dragon, Run Podkowa oraz Klub Sportowy Zoty Potok. Mówilimy równie o tegorocznych obchodach 15-lecia Janowskiego Klubu Literackiego, z tej okazji wysuchalimy krótkiej prezentacji w wykonaniu Prezesa JKL – Ryszarda „Sidora” Sidorkiewicza oraz Prezesa Honorowego JKL – Anny Grzanki – autorki jubileuszowej monografii Klubu pt. „Ze sowa si zrodzi...”.
Bardzo wanym akcentem sobotniego spotkania by koncert kold w wykonaniu Chóru im. Zygmunta Krasiskiego ze Zotego Potoku pod dyrekcj Danuty Leszczyskiej. Chór jest prawdziw ozdob ycia kulturalnego w naszej gminie, a biecym roku bdzie obchodzi swój jubileusz 20 lecia dziaalnoci. Tak wic sobotnia uroczysto bya okazj do wielu podsumowa. Do dzi pozostaj pod wraeniem wspaniaej, uroczystej i radosnej atmosfery, iloci osób, które odpowiedziay na nasze zaproszenie.

Dzikuj pracownikom i przyjacioom, którzy uczestniczyli w zorganizowaniu jubileuszu i czuwali nad przebiegiem uroczystoci. Dzikuj wszystkim, którzy przyczynili si do jej uwietnienia.
Dzikuj serdecznie za przepikne listy gratulacyjne od Andrzeja Kwapisza Starosty Czstochowskiego, od Prezes Haliny Palarz i pracowników biura Stowarzyszenia Partnerstwo Pónocnej Jury, od Bernadetty Niemczyk Przewodniczcej Rady Krajowej z Regionalnego Zwizku Rolników, Kóek i Organizacji Rolniczych w Czstochowie kwiaty, od Dyrektorów Szkó i Przedszkoli oraz ZOPO, od Joanny cigaj – Wójta Gminy Janów, od Moniki Gazki – Sekretarza Gminy Janów, od Prezesa KS Zoty Potok – Pawa Stefaniaka, dzikuj za wszystkie pikne yczenia, kwiaty, prezenty i pamitki, za pikny koncert „100 lat”, podczas którego popyny zy wzruszenia...

Anna Tarczyska
 
Dyrektor Samorzdowego Orodka Kultury
i Sportu w Janowie

Źródło: http://janow.pl/?s=a&t=1&m=&i=5706
Gmina Janów
Gmina Janów położona na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej w odległości 20 km od Częstochowy i 90 km od Krakowa. Gmina jest niezwykle atrakcyjna turystycznie. Jest tutaj wszystko co zapewnia wspaniały wypoczynek, a więc: przepiękne lasy, krystalicznie czysta woda, malownicze ostańce o fantastycznych kształtach, świeże, pachnące żywicą powietrze oraz niezapomniane krajobrazy jurajskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).