Środa, 31 maja 2023r. | Imieniny: Anieli, Petroneli
Pokaż menu

Kontrola częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków

26 kwietnia, 2023
Kontrola częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz 5aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519), Wójt Gminy jest zobowiązany do kontroli wszystkich zlokalizowanych na terenie gminy zbiorników bezodpływowych i instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków co najmniej raz na dwa lata, gdzie pierwszy dwuletni okres na przeprowadzenie kontroli minie w dniu 9 sierpnia 2024 r., w związku z powyższym  Wójt Gminy Janów, informuje:
• właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy  nieczystości ciekłych,
• właścicieli nieruchomości wyposażonych w  przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych
o przeprowadzaniu kontroli w zakresie częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kontrola  przeprowadzana  jest  na  podstawie  art.  9u  ustawy  o  utrzymaniu czystości i  porządku w gminach oraz art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z przyjętym planem kontroli i polega na wezwaniu właściciela nieruchomości do przedłożenia umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Janów na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (faktury VAT).

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych i osadów ściekowych wynikającą z wielkości posiadanego zbiornika bezodpływowego, liczby osób zamieszkałych na terenie nieruchomości oraz średniego zużycia wody określonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli. Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.

Zgodnie z art. 10 ust 2. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 - podlega karze grzywny.

UWAGA!
Urząd Gminy Janów zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz ewidencji instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym właściciele nieruchomości, którzy do tej pory nie dopełnili tego obowiązku proszeni są o niezwłoczne dokonanie
tej formalności.

INFORMUJEMY!
Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1065), zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny mieć  dno i  ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu. Właściciele nieruchomości powinni na bieżąco sprawdzać wypełnienie i szczelność zbiorników. Niedopuszczalne jest korzystanie ze zbiorników na ścieki zbudowanych z kręgów betonowych bez dna lub nieszczelnych zbiorników innego rodzaju.

W przypadku posiadania instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków jednak nie rzadziej niż raz na 1 rok, w sposób gwarantujący, że nie nastąpi zanieczyszczenie gruntu i wód gruntowych, co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
PLAN KONTROLI w latach 2023 - 2024.pdf pdf 207,37 KB Pobierz
Źródło: Urząd Gminy JanówGmina Janów
Gmina Janów położona na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej w odległości 20 km od Częstochowy i 90 km od Krakowa. Gmina jest niezwykle atrakcyjna turystycznie. Jest tutaj wszystko co zapewnia wspaniały wypoczynek, a więc: przepiękne lasy, krystalicznie czysta woda, malownicze ostańce o fantastycznych kształtach, świeże, pachnące żywicą powietrze oraz niezapomniane krajobrazy jurajskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).