Niedziela, 14 sierpnia 2022r. | Imieniny: Alfreda, Euzebiusza, Maksymiliana
Pokaż menu

LXVIII Sesja Rady Gminy Janów

21 czerwca, 2022
LXVIII Sesja Rady Gminy Janów

Przewodnicząca Rady Gminy Janów Pani Ewa Ucieklak na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) zwołuje LXVIII Sesję Rady Gminy Janów, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXVII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 13 czerwca 2022 r.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Janów:
- Komisji Gospodarczej,
- Komisji Budżetu i Finansów,
- Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego,
- Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
- Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
- Komisji Rewizyjnej.
5. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Janów.
6. Przedstawienie raportu o stanie gminy.
6.1 Debata nad raportem o stanie gminy.
6.2 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów wotum zaufania.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
7.1 Przedstawienie uchwały Nr 4200/VI/76/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Janów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
7.2   Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów dotyczącej wykonania budżetu Gminy za rok 2021 wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janów.
7.3 Przedstawienie uchwały Nr 4200/VI/109/2022 z dnia 7 czerwca 2022 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów.
7.4 Dyskusja.
7.5 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Janów za 2021 rok.
7.6 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
8. Przyjęcie uchwał:
8.1 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 244/XXXIX/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmiany formy organizacyjnej jednostki budżetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie i utworzenie gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie".
8.2 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie.
8.3 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Janów.
8.4 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Janów.
8.5 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.
9. Interpelacje – pisemne.
10. Komunikaty, wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad sesji.

Informację przygotowała: Justyna Nowak

Link do projektów uchwał: http://www.bip.janow.akcessnet.net/index.php?idg=2&id=5936&x=28&y=25

Źródło: Urząd Gminy JanówGmina Janów
Gmina Janów położona na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej w odległości 20 km od Częstochowy i 90 km od Krakowa. Gmina jest niezwykle atrakcyjna turystycznie. Jest tutaj wszystko co zapewnia wspaniały wypoczynek, a więc: przepiękne lasy, krystalicznie czysta woda, malownicze ostańce o fantastycznych kształtach, świeże, pachnące żywicą powietrze oraz niezapomniane krajobrazy jurajskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).