Piątek, 19 kwietnia 2024r. | Imieniny: Adolfa, Tymona, Leona
Pokaż menu

LXXIX Sesja Rady Gminy Janów

15 marca, 2023
LXXIX Sesja Rady Gminy Janów

Przewodnicząca Rady Gminy Janów Pani Ewa Ucieklak na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) zwołuje LXXIX Sesję Rady Gminy Janów, która odbędzie się w dniu 21 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXXVIII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 7 lutego 2023 r.
4. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy.
5. Przyjęcie uchwał:
5.1 Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2023.
5.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia w trybie bezprzetargowym na 10 lat, nieruchomości położonej w obrębie Żuraw przy
ul. Kościelnej 3, gm. Janów z Ochotniczą Strażą Pożarną w Janowie, ul. Przyrowska 4, 42-253 Janów.
5.3 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 422/LXXVI/22 Rady Gminy Janów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok.
5.4 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2023 rok.
5.5 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
5.6 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok.
5.7 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na radnego Rady Gminy Janów.
5.8 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społeczności lokalnej z regionu kołomyjskiego na Ukrainie.
5.9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.
5.10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Interpelacje - pisemne.
7. Komunikaty, wolne wnioski i zapytania.
8. Zakończenie obrad sesji.

Informację przygotowała: Justyna Nowak
Link do projektów uchwał:
http://www.bip.janow.akcessnet.net/index.php?idg=2&id=5936&x=28&y=25
Gmina Janów
Gmina Janów położona na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej w odległości 20 km od Częstochowy i 90 km od Krakowa. Gmina jest niezwykle atrakcyjna turystycznie. Jest tutaj wszystko co zapewnia wspaniały wypoczynek, a więc: przepiękne lasy, krystalicznie czysta woda, malownicze ostańce o fantastycznych kształtach, świeże, pachnące żywicą powietrze oraz niezapomniane krajobrazy jurajskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).