Piątek, 24 marca 2023r. | Imieniny: Marka, Gabriela, Katarzyny
Pokaż menu

LXXVIII Sesja Rady Gminy Janów

01 lutego, 2023
LXXVIII Sesja Rady Gminy Janów

LXXVIII Sesja Rady Gminy Janów

 

Przewodnicząca Rady Gminy Janów Pani Ewa Ucieklak na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) zwołuje LXXVIII Sesję Rady Gminy Janów, która odbędzie się w dniu 7 lutego 2023 r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.


Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z LXXVII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 27 grudnia 2022 r.
4.    Sprawozdanie z prac Wójta Gminy.
5.    Przyjęcie uchwał:
5.1    Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Rady Gminy Janów Nr 16/IV/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
5.2    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów Nr 17/IV/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
5.3    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Janów.
5.4    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów.
5.5    Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5.6    Podjęcie uchwały w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
5.7    Podjęcie uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości,  na których  znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
5.8    Podjecie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5.9    Podjecie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie  zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Janów.
5.10   Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Janów.
5.11    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2023 rok.
5.12    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2023 rok.
5.13    Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2023 rok.
5.14    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.
5.15    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6.    Interpelacje - pisemne.
7.    Informacja Wójta o sposobie realizacji interpelacji Radnych.
8.    Komunikaty, wolne wnioski i zapytania.
9.    Zakończenie obrad sesji.

Informację przygotowała: Justyna Nowak

Link do projektów uchwał:
http://www.bip.janow.akcessnet.net/index.php?idg=2&id=5936&x=28&y=25

 

 

Źródło: Urząd Gminy JanówGmina Janów
Gmina Janów położona na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej w odległości 20 km od Częstochowy i 90 km od Krakowa. Gmina jest niezwykle atrakcyjna turystycznie. Jest tutaj wszystko co zapewnia wspaniały wypoczynek, a więc: przepiękne lasy, krystalicznie czysta woda, malownicze ostańce o fantastycznych kształtach, świeże, pachnące żywicą powietrze oraz niezapomniane krajobrazy jurajskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).