Sobota, 20 lipca 2024r. | Imieniny: Czeslawa, Hieronima, Malgorzaty
Pokaż menu

LXXXVII Sesja Rady Gminy Janów

08 listopada, 2023
LXXXVII Sesja Rady Gminy Janów

Przewodnicząca Rady Gminy Janów Pani Ewa Ucieklak na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zwołuje LXXXVII Sesję Rady Gminy Janów, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Janów.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXXXVI Sesji Rady Gminy Janów z dnia 19 października 2023 r.
4. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Janów.
5. Przyjęcie uchwał:
5.1 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2024 rok.
5.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5.3 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5.4 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 10/III/14 Rady Gminy Janów z dnia
30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Janów.
5.5 Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Janów.
5.6 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na sołtysa sołectwa Złoty Potok.
5.7 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Janów.
5.8 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.
5.9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Interpelacje – pisemne.
7. Komunikaty, wolne wnioski i zapytania.
8. Zakończenie obrad sesji.

Informację przygotowała: Justyna Nowak

 

Link do projektów uchwał:
http://www.bip.janow.akcessnet.net/index.php?idg=2&id=5936&x=28&y=25
Gmina Janów
Gmina Janów położona na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej w odległości 20 km od Częstochowy i 90 km od Krakowa. Gmina jest niezwykle atrakcyjna turystycznie. Jest tutaj wszystko co zapewnia wspaniały wypoczynek, a więc: przepiękne lasy, krystalicznie czysta woda, malownicze ostańce o fantastycznych kształtach, świeże, pachnące żywicą powietrze oraz niezapomniane krajobrazy jurajskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).