Poniedziałek, 15 lipca 2024r. | Imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida
Pokaż menu

Obowiązek opracowania i wdrożenia standardów ochrony małoletnich

03 lipca, 2024
Obowiązek opracowania i wdrożenia standardów ochrony małoletnich

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw wprowadza nowe instrumenty ochrony praw dzieci. Między innymi nakłada ona na podmioty pracujące z dziećmi, obowiązek posiadania standardów ochrony małoletnich.

Instytucje i placówki pracujące z dziećmi są zobowiązane do wprowadzenia standardów od 15 lutego 2024r. Przepisy dotyczące standardów ochrony małoletnich znajdują się w art. 22b i 22c ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniem przestępczości na tle seksualnym i ochronie małoletnich (ustawa ta została zmieniona Ustawą o ochronie małoletnich, czyli tzw. „ustawą Kamilka”, która weszła w życie 15 lutego 2024r.).

Obowiązek wprowadzenia wyżej wymienionych standardów musi być zrealizowany w terminie do 15 sierpnia 2024 r.

Obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich mają:
1. organ zarządzający:
- jednostką systemu oświaty, o której mowa w art. 2 pkt 1-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900). Należą do nich m.in. : przedszkola, szkoły i schroniska młodzieżowe;
-  inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni;
organizator działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich;
2. podmioty świadczące usługi hotelarskie oraz turystyczne, a także prowadzące inne miejsca zakwaterowania zbiorowego, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony małoletnich.

Należy zaznaczyć, że za organizatora działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich, należy uznać organizacje pozarządowe oraz kluby sportowe, których odbiorcami działań są dzieci i młodzież.

W Ministerstwie Sprawiedliwości działa Zespół do Spraw Ochrony Małoletnich, do którego zadań należy przygotowywanie wytycznych do opracowania standardów i aktualizowanie tych wytycznych co 2 lata. Obecnie  w ramach zespołu pracuje jedenaście grup roboczych, które przygotowują wskazówki wraz z przykładowymi wzorami standardów dla różnych rodzajów placówek.

Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”, która jest ekspertem w obszarze standardów ochrony dzieci, opracowała i bezpłatnie udostępniła kompleksowe narzędzia niezbędne do wprowadzania standardów, które znajdują się tutaj: https://standardy.fdds.pl/standardy-w-dzialaniu/organizacje
Gmina Janów
Gmina Janów położona na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej w odległości 20 km od Częstochowy i 90 km od Krakowa. Gmina jest niezwykle atrakcyjna turystycznie. Jest tutaj wszystko co zapewnia wspaniały wypoczynek, a więc: przepiękne lasy, krystalicznie czysta woda, malownicze ostańce o fantastycznych kształtach, świeże, pachnące żywicą powietrze oraz niezapomniane krajobrazy jurajskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).