Poniedziałek, 4 grudnia 2023r. | Imieniny: Barbary, Krystiana, Jana
Pokaż menu

Ogłoszenie na sprzedaż narzędzi oraz wyposażenia

08 listopada, 2023
Ogłoszenie na sprzedaż narzędzi oraz wyposażenia

Gmina Janów ogłasza sprzedaż narzędzi oraz wyposażenia, drogą konkursu ofert. Wykaz Sprzętu wraz z ceną brutto stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
Zasady konkursu

1. Oferowany do sprzedaży Sprzęt można obejrzeć, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, pod nr. telefonu 34 3278 048 wew. 16, w celu ustalenia terminu oględzin. Sprzęt znajduje się w Urzędzie Gminy Janów przy ul. Częstochowska 1, 42-253 Janowie.
2. Gmina Janów nie udziela gwarancji na sprzedawany Sprzęt oraz nie bierze odpowiedzialności za wady fizyczne sprzedawanego Sprzętu.
3. Każdy z Oferentów może złożyć ofertę cenową brutto łącznie na cały Sprzęt przeznaczony do sprzedaży. Nie jest możliwy wybór z oferty pojedynczego Sprzętu.
4. Ofertę cenową brutto należy złożyć w formie papierowej, na Formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik nr 2 do Ogłoszenia. Oferowana cena brutto nie może być niższa niż określona w Załączniku nr 1.
5. Oferowana cena brutto zawiera doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
6. Na Formularzu ofertowym, Oferenci składają oświadczenie, że znany jest im stan techniczny Sprzętu oraz że nie wnoszą i nie będą wnosić w przyszłości z tego tytułu żadnych roszczeń.
7. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
8. W ofercie należy podać termin ważności oferty, który nie może być krótszy niż 14 dni od dnia upływu składania ofert.
9. Oferty cenowe należy dostarczyć do dnia 22.11.2023 r. w zamkniętej kopercie, osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Janowie, pok. 1 lub za pośrednictwem poczty, na adres: Urząd Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów z dopiskiem „Oferta zakupu narzędzi oraz wyposażenia”.
10. Gmina Janów sprzeda Sprzęt Oferentowi, którego oferta będzie najkorzystniejsza cenowo. W przypadku uzyskania takich samych ofert cenowych, o wyborze oferty zadecyduje kolejność złożenia oferty.
11. O wyborze lub odrzuceniu oferty, Oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w terminie do 29.11.2023 r. Wybór oferty dokonany przez sprzedającego jest ostateczny i nie służą Oferentom środki odwoławcze od takiej decyzji.
12. W powiadomieniu dotyczącym wyboru oferty, wskazany zostanie termin odbioru faktury, na podstawie której Oferent zobowiązany będzie do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia jej odbioru.
13. Oferent, który nie odbierze faktury w terminie wskazanym w powiadomieniu, lub nie zapłaci kwoty faktury w terminie określonym w ust. 12, traci prawa wynikające z przyjęcia jego oferty. W takim przypadku Gmina Janów ma prawo wyboru innego Oferenta, który uzyskał kolejne miejsce w wynikach konkursu.
14. Odbiór zakupionego wyposażenia i sprzętu odbywać się będzie na koszt Oferenta i jego własnym staraniem.
15. Odbiór sprzętu możliwy będzie dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Gminy Janów.

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar plikuPobierz
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Nr 1 2023.docx docx17,40 KB Pobierz
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia Nr 1 2023(2).docx docx14,09 KB PobierzGmina Janów
Gmina Janów położona na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej w odległości 20 km od Częstochowy i 90 km od Krakowa. Gmina jest niezwykle atrakcyjna turystycznie. Jest tutaj wszystko co zapewnia wspaniały wypoczynek, a więc: przepiękne lasy, krystalicznie czysta woda, malownicze ostańce o fantastycznych kształtach, świeże, pachnące żywicą powietrze oraz niezapomniane krajobrazy jurajskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).