Środa, 29 marca 2023r. | Imieniny: Wiktoryna, Helmuta, Eustachego
Pokaż menu

Program “500+”

15 marca, 2016
Staw Amerykan - Złoty Potok - Frees / Wikipedia / CC0 Staw Amerykan - Złoty Potok - Frees / Wikipedia / CC0

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) wprowadza świadczenie wychowawcze (500 zł miesięcznie) na drugie i kolejne dziecko. W przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1200 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) - również na pierwsze dziecko. Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Do realizacji zadań w/w ustawy wyznaczony został Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie.
Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili do sądu o jego przysposobienie).
Pełnoletnie dziecko – do ukończenia 25 lat – liczy się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
Dochód rodziny będzie ustalany wyłącznie przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą ilością dzieci. Do wniosku należy wówczas dołączyć:
1) oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;
2) oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (w przypadku rolników);
3) określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce (w przypadku cudzoziemców);
4) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym ;
5) dokumenty dotyczące rozwodu/separacji i zasądzonych alimentów;
6) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka.

Pierwszy okres, na który jest ustalane prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 01.04.2016 roku i kończy 30.09.2017 roku

Jako że ustawa i rozporządzenie wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2016 roku – od tego dnia, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie, będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania na samym dole niniejszej wiadomości. Można go też pobrać w Ośrodku, w pokoju nr 4, w godzinach pracy GOPS. Z kolei e-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. w terminie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016 roku (włącznie), w/w świadczenie przyznane i wypłacone zostanie z wyrównaniem, począwszy od dnia wejścia w życie ustawy.

Rozpatrzenie przez organ właściwy wniosku złożonego w ww. terminie (tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia), następuje w terminie do 3 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi danymi. (Powyższe regulacje są przepisami szczególnymi, w stosunku do przepisów art. 18 i 21 ustawy i w stosunku do przepisów Kpa regulujących terminy załatwienia spraw).

W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r. zastosowanie mają podstawowe przepisy art. 18 i 21 ustawy, zgodnie z którymi prawo do świadczenia ustala się od miesiąca złożenia wniosku.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Ulotka informacyjna
Informator
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dziecka
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze
Wniosek
Oświadczenie członka rodziny o dochodach - zryczałtowany podatek dochodowy
Oświadczenie członka rodziny o dochodach
Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego

Źródło: Urząd Gminy JanówGmina Janów
Gmina Janów położona na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej w odległości 20 km od Częstochowy i 90 km od Krakowa. Gmina jest niezwykle atrakcyjna turystycznie. Jest tutaj wszystko co zapewnia wspaniały wypoczynek, a więc: przepiękne lasy, krystalicznie czysta woda, malownicze ostańce o fantastycznych kształtach, świeże, pachnące żywicą powietrze oraz niezapomniane krajobrazy jurajskie.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).