Niedziela, 14 sierpnia 2022r. | Imieniny: Alfreda, Euzebiusza, Maksymiliana
Pokaż menu

Sprzedaż wyposażenia i urządzeń gastronomicznych

17 maja, 2022
Sprzedaż wyposażenia i urządzeń gastronomicznych

Gmina Janów ogłasza sprzedaż wyposażenia i urządzeń gastronomicznych, drogą konkursu ofert. Wykaz Sprzętu wraz z ceną brutto stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

Zasady konkursu

1. Oferowany do sprzedaży Sprzęt można obejrzeć, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, pod nr. telefonu 34 3278 048 wew. 16, w celu ustalenia terminu oględzin. Sprzęt znajduje się w lokalu gastronomicznym przy ul. Kościuszki w Złotym Potoku.

2. Gmina Janów nie udziela gwarancji na sprzedawany Sprzęt oraz nie bierze odpowiedzialności za wady fizyczne sprzedawanego Sprzętu.

3. Każdy z Oferentów może złożyć ofertę cenową brutto łącznie na cały Sprzęt przeznaczony do sprzedaży. Nie jest możliwy wybór z oferty pojedynczego Sprzętu.

4. Ofertę cenową brutto należy złożyć w formie papierowej, na Formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik nr 2 do Ogłoszenia. Oferowana cena brutto nie może być niższa niż określona w Załączniku nr 1.

5. Oferowana cena brutto zawiera doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

6. Na Formularzu ofertowym, Oferenci składają oświadczenie, że znany jest im stan techniczny Sprzętu oraz że nie wnoszą i nie będą wnosić w przyszłości z tego tytułu żadnych roszczeń.

7. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

8. W ofercie należy podać termin ważności oferty, który nie może być krótszy niż 14 dni od dnia upływu składania ofert.

9. Oferty cenowe należy dostarczyć do dnia 31.05.2022 r. w zamkniętej kopercie, osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Janowie, pok. 1 lub za pośrednictwem poczty, na adres:
Urząd Gminy Janów
ul. Częstochowska 1
42-253 Janów
z dopiskiem „Oferta zakupu sprzętu”.

10. Gmina Janów sprzeda Sprzęt Oferentowi, którego oferta będzie najkorzystniejsza cenowo. W przypadku uzyskania takich samych ofert cenowych, o wyborze oferty zadecyduje kolejność złożenia oferty.

11. O wyborze lub odrzuceniu oferty, Oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w terminie do 07.06.2022 r. Wybór oferty dokonany przez sprzedającego jest ostateczny i nie służą Oferentom środki odwoławcze od takiej decyzji.

12. W powiadomieniu dotyczącym wyboru oferty, wskazany zostanie termin odbioru faktury, na podstawie której Oferent zobowiązany będzie do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia jej odbioru.

13. Oferent, który nie odbierze faktury w terminie wskazanym w powiadomieniu, lub nie zapłaci kwoty faktury w terminie określonym w ust. 12, traci prawa wynikające z przyjęcia jego oferty. W takim przypadku Gmina Janów ma prawo wyboru innego Oferenta, który uzyskał kolejne miejsce w wynikach konkursu.

14. Odbiór zakupionego wyposażenia i sprzętu odbywać się będzie na koszt Oferenta i jego własnym staraniem.

15. Odbiór sprzętu możliwy będzie dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Gminy Janów.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o sprzedarzy urzadzen gastronomicznych.docx docx 21,09 KB Pobierz
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o sprzedarzy urzadzen gastronomicznych.docx docx 13,78 KB Pobierz
Źródło: Urząd Gminy JanówGmina Janów
Gmina Janów położona na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej w odległości 20 km od Częstochowy i 90 km od Krakowa. Gmina jest niezwykle atrakcyjna turystycznie. Jest tutaj wszystko co zapewnia wspaniały wypoczynek, a więc: przepiękne lasy, krystalicznie czysta woda, malownicze ostańce o fantastycznych kształtach, świeże, pachnące żywicą powietrze oraz niezapomniane krajobrazy jurajskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).