Niedziela, 3 grudnia 2023r. | Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana
Pokaż menu

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów

28 września, 2023
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów

Wójt Gminy Janów informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,w dniach od 6 października 2023 r. do 30 października 2023 r.w siedzibie Urzędu Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, pok. nr 6, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Janów https://www.bip.janow.akcessnet.net/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 października 2023 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Janów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, na adres urzędu lub w formie elektronicznej na adres: gmina@janow.pl.

Równocześnie, każdy ma prawo składania uwag i wniosków do projektu Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2023 r., w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@janow.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Janów.

Uwagi i wnioski złożone po upływie podanych powyżej terminów pozostaną bez rozpatrzenia.

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wnioskiem do składania uwag do projektu zostanie udostępniony do pobrania z dniem 6 października 2023 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Janów pod adresem https://www.bip.janow.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=7369&x=6&y=88.
Gmina Janów
Gmina Janów położona na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej w odległości 20 km od Częstochowy i 90 km od Krakowa. Gmina jest niezwykle atrakcyjna turystycznie. Jest tutaj wszystko co zapewnia wspaniały wypoczynek, a więc: przepiękne lasy, krystalicznie czysta woda, malownicze ostańce o fantastycznych kształtach, świeże, pachnące żywicą powietrze oraz niezapomniane krajobrazy jurajskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).