Poniedziałek, 8 sierpnia 2022r. | Imieniny: Cypriana, Emiliana, Dominika
Pokaż menu

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Janów!

30 czerwca, 2022
Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Janów!

Dnia 28 czerwca br. odbyła się sesja, podczas której Rada Gminy Janów udzieliła Wójtowi Edwardowi Moskalikowi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok. Wszystko to odbyło się na podstawie dokonanej przez Radnych Gminy Janów oceny stanu Gminy na koniec 2021 roku.

Podczas sesji Wójt podsumował miniony rok i dokonał syntetycznej prezentacji stanu Gminy Janów. Omówił także sporządzony Raport o stanie Gminy Janów za rok 2021, czyli rzetelny i kompleksowo przedstawiający sytuację społeczno-gospodarczą Gminy dokument, z którym można zapoznać się: https://www.bip.janow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=6940&x=34&y=97.

Wójt wspomniał, że miniony rok był dla wszystkich rokiem trudnym i nieprzewidywalnym. Czas pandemii z jaką przyszło nam się zmierzyć powodował stałą niepewność i obawy związane z bezpieczeństwem naszym i naszych bliskich. Mimo tego 2021 rok był kolejnym dobrym rokiem dla Gminy Janów. Sytuacja finansowa poprawiła się, a wykonane inwestycje i remonty, były zauważalne w każdym sołectwie.

Zrealizowany został budżet, który ostatecznie zamknął się dochodami w wysokości 38 595 323,87 zł (z czego dochody bieżące to kwota 31 891 863,84 zł, a dochody majątkowe 6 703 460,03 zł) i wydatkami na poziomie 34 919 389,51 zł (z czego wydatki bieżące to 28 399 884,94 zł, a wydatki majątkowe 6 519 504,57 zł). I tym samym od 2019 roku w Gminie Janów jest nieustanny wzrost zarówno dochodów, jak i wydatków. W 2021 roku zostały także spłacone kredyty i pożyczki na kwotę 906 852,80 zł, a wysokość nowych zobowiązań Gminy Janów z 2021 roku to 0 zł. Co więcej budżet Gminy Janów na koniec minionego roku zamknął się nadwyżką, czyli różnicą pomiędzy osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami, na poziomie 3 675 934,36 zł.

W ramach realizacji funduszu sołeckiego w 2021 roku, wykonano 71 różnych, wybranych przez zebrania wiejskie zadań, na które wszystkie 22 sołectwa wydatkowały łącznie aż 433 633,51 zł.

W 2021 roku zostały złożone aż 42 wnioski o dofinansowania zewnętrzne, które dotyczyły realizacji inwestycji, remontów,  zaspokajania potrzeb i poprawy różnych sfer życia mieszkańców i Gminy Janów. Zrealizowano także 36 inwestycji oraz kilkanaście remontów i bieżących napraw. Wybudowano 2,262 km dróg gminnych, a kilka kolejnych zostało naprawionych. Udało się wybudować 1805,4 m nowego wodociągu oraz wymienić 957,6 m starego. W Gminie powstała nowa sieć kanalizacyjna o łącznej długości 1890 m oraz rozbłysło 21 nowych punktów oświetleniowych. Uruchomiony został pierwszy w gminie gazociąg.

Patrząc w przyszłość i biorąc pod uwagę możliwość aplikacji o kolejne środki wykonano 14 nowych dokumentacji projektowych na kolejne ważne przedsięwzięcia. Dzięki nim Gmina Janów jest gotowa na dalszy rozwój.

Wytężone starania pozwoliły na sfinalizowanie w 2021 roku wielu spornych kwestii dotyczących gruntów i regulacji stanu prawnego ziemi m. in.  pod drogami na terenie gminy. Udało się pozyskać nieodpłatnie 42 działki oraz kupić 6 kolejnych, o łącznej  powierzchni 14,9235 ha.

Wójt Edward Moskalik podziękował za zaangażowanie i ciężką pracę Pani Małgorzacie Laskowskiej – Skarbnik Gminy Janów oraz pracownikom Urzędu Gminy Janów i jednostką organizacyjnym. Przekazał wyrazy uznania i wdzięczność dla wszystkich, którzy wspierają działania na rzecz dalszego rozwoju Gminy, także Radnych i Sołtysów, bez pomocy których często nie da się zrealizować wszystkich planów. Wyraził również nadzieję, że 2022 rok będzie jeszcze lepszym dla Gminy Janów i wspólnie uda nam się osiągnąć ambitne cele, które sobie wyznaczyliśmy.

Źródło: Urząd Gminy JanówGmina Janów
Gmina Janów położona na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej w odległości 20 km od Częstochowy i 90 km od Krakowa. Gmina jest niezwykle atrakcyjna turystycznie. Jest tutaj wszystko co zapewnia wspaniały wypoczynek, a więc: przepiękne lasy, krystalicznie czysta woda, malownicze ostańce o fantastycznych kształtach, świeże, pachnące żywicą powietrze oraz niezapomniane krajobrazy jurajskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).