Poniedziałek, 10 maja 2021r. | Imieniny: Izydora, Antoniny, Symeona
Pokaż menu

XLIII Sesja Rady Gminy Janów

14 kwietnia, 2021
XLIII Sesja Rady Gminy Janów

Przewodnicząca Rady Gminy Janów Pani Ewa Ucieklak na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) zwołuje XLIII Sesję Rady Gminy Janów, która odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 26 stycznia 2021 r.
4. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Janów.
5. Przyjęcie uchwał:
5.1 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021.
5.2 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Janów.
5.3 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021.
5.4 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Janów na lata 2021 – 2023.
5.5 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
5.6 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
5.7 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2021-2030.
5.8 Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie.
5.9 Podjęcie uchwały w sprawie wydawania gazety samorządowej.
5.10 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok.
5.11 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie.
5.12 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie.
5.13 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie.
5.14 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1039 S na odcinku Piasek – Czepurka Kolonia, Gmina Janów.
5.15 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu Bystrzanowice – Kacze Błota”.
5.16 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.
5.17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Interpelacje pisemne Radnych.
7. Komunikaty, zapytania oraz wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad sesji.

Informację przygotowała: Justyna Nowak

Link do projektów uchwał: http://www.bip.janow.akcessnet.net/index.php?idg=2&id=5936&x=28&y=25

Źródło: Urząd Gminy JanówGmina Janów
Gmina Janów położona na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej w odległości 20 km od Częstochowy i 90 km od Krakowa. Gmina jest niezwykle atrakcyjna turystycznie. Jest tutaj wszystko co zapewnia wspaniały wypoczynek, a więc: przepiękne lasy, krystalicznie czysta woda, malownicze ostańce o fantastycznych kształtach, świeże, pachnące żywicą powietrze oraz niezapomniane krajobrazy jurajskie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).