Piątek, 18 czerwca 2021r. | Imieniny: Marka, Elzbiety
Pokaż menu

XLVI Sesja Rady Gminy Janów

11 czerwca, 2021
XLVI Sesja Rady Gminy Janów

Przewodnicząca Rady Gminy Janów Pani Ewa Ucieklak na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) zwołuje XLVI Sesję Rady Gminy Janów, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 r. (piątek) o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy Janów z dnia 21 maja 2021 roku.
4. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Janów.
5. Przyjęcie uchwał:
    5.1 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.
    5.2 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
    5.3 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
    5.4 Podjecie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Janów na rok szkolny 2021/2022.
   5.5 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 269/XLV/18 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janów.
   5.6 Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
   5.7 Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie.
   5.8 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Janów na lata 2021 - 2025.
   5.9 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Janów.
  5.10 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Czepurka”.
   5.11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.
   5.12 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Interpelacje pisemne Radnych.
7. Komunikaty, zapytania oraz wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad sesji.

Informację przygotowała: Justyna Nowak

Link do projektów uchwał: http://www.bip.janow.akcessnet.net/index.php?idg=2&id=5936&x=28&y=25

Źródło: Urząd Gminy JanówGmina Janów
Gmina Janów położona na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej w odległości 20 km od Częstochowy i 90 km od Krakowa. Gmina jest niezwykle atrakcyjna turystycznie. Jest tutaj wszystko co zapewnia wspaniały wypoczynek, a więc: przepiękne lasy, krystalicznie czysta woda, malownicze ostańce o fantastycznych kształtach, świeże, pachnące żywicą powietrze oraz niezapomniane krajobrazy jurajskie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).