Środa, 21 lutego 2024r. | Imieniny: Eleonory, Fortunata, Roberta
Pokaż menu

XVIII Sesji Rady Gminy Janów

07 marca, 2016
Dwór z końca XIX w. - Czepurka - LuzynaS / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl Dwór z końca XIX w. - Czepurka - LuzynaS / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy Janów w dniu 15 marca 2016 r. (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2016r.
4. Przyjęcie protokołu z XVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Janów z dnia 23 lutego 2016r. 5. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Janów
6. Przyjęcie uchwał:
- Podjęcie Uchwały Nr 112/XVIII/16 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016.
- Podjęcie Uchwały Nr 113/XVIII/16 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów. - Podjęcie Uchwały Nr 114/XVIII/16 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok.
- Podjęcie Uchwały Nr 115/XVIII/16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2016 rok.
- Podjęcie Uchwały Nr 116/XVIII/16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na 2016 rok.
- Podjęcie Uchwały Nr 117/XVIII/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2016 rok.
- Podjęcie Uchwały Nr 118/XVIII/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2016 rok.
- Podjęcie Uchwały Nr 119/XVIII/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2016 rok.
- Podjęcie Uchwały Nr 120/XVIII/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2016 rok.
- Podjęcie Uchwały Nr 121/XVIII/16 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Janów.
7. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski
8. Zakończenie obrad sesji.
Gmina Janów
Gmina Janów położona na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej w odległości 20 km od Częstochowy i 90 km od Krakowa. Gmina jest niezwykle atrakcyjna turystycznie. Jest tutaj wszystko co zapewnia wspaniały wypoczynek, a więc: przepiękne lasy, krystalicznie czysta woda, malownicze ostańce o fantastycznych kształtach, świeże, pachnące żywicą powietrze oraz niezapomniane krajobrazy jurajskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).