Niedziela, 14 sierpnia 2022r. | Imieniny: Alfreda, Euzebiusza, Maksymiliana
Pokaż menu

Zgłoszenie udziału w debacie – Raport o stanie gminy

22 czerwca, 2022
Zgłoszenie udziału w debacie – Raport o stanie gminy

Raport o stanie gminy

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Janów za 2021 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Janów.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Janów za 2021 rok odbędzie się 28 czerwca 2022 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek), do godziny 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów.

Raport o stanie Gminy Janów za 2021 rok, a także Karta zgłoszenia do debaty dostępna jest w podanym poniżej linku, a także w sekretariacie Urzędu Gminy Janów.

Informacja
o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału
w debacie nad Raportem o stanie Gminy Janów za 2021 rok

1. Przedstawienie Raportu oraz debata nad Raportem o stanie Gminy Janów za 2021 rok odbędzie się na sesji Rady Gminy Janów w dniu 28 czerwca 2022 roku. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie o godz. 14:00.

2. Rada rozpatruje raport podczas Sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi (tzw. sesja absolutoryjna).

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. Sesja, na której odbędzie się debata zaplanowana jest na 28 czerwca 2022 r.
3. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób. (w gminie do 20 000 mieszkańców).

Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Dzień ten przypada na 27 czerwca 2022 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Gminy Janów w godzinach pracy Urzędu Gminy.

W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia – wzór zgłoszenia stanowi załącznik niniejszej informacji.

Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 27 czerwca 2022 r. nie będą rozpatrywane. Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

4. Niniejsza informacja wraz z wzorem zgłoszenia mieszkańca w debacie zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy www.janow.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Janów.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
karta zgłoszenia do debaty.doc doc 50,00 KB Pobierz
Źródło: Urząd Gminy JanówGmina Janów
Gmina Janów położona na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej w odległości 20 km od Częstochowy i 90 km od Krakowa. Gmina jest niezwykle atrakcyjna turystycznie. Jest tutaj wszystko co zapewnia wspaniały wypoczynek, a więc: przepiękne lasy, krystalicznie czysta woda, malownicze ostańce o fantastycznych kształtach, świeże, pachnące żywicą powietrze oraz niezapomniane krajobrazy jurajskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).