Niedziela, 14 sierpnia 2022r. | Imieniny: Alfreda, Euzebiusza, Maksymiliana
Pokaż menu

Debata nad Raportem o stanie Gminy Kamienica Polska za 2021 rok

20 czerwca, 2022
Osiny - Remiza OSP - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Osiny - Remiza OSP - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0
Debata nad Raportem o stanie Gminy Kamienica Polska za 2021 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy Kamienica Polska Raport o stanie Gminy Kamienica Polska za 2021 rok w terminie do 31 maja 2022 roku.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Kamienica Polska zabierają głos Radni oraz Mieszkańcy Gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Gminy Kamienica Polska. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia. Liczba Mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Termin sesji został ustalony na dzień 28 czerwca 2022 roku.

Załącznik: Raport o stanie Gminy Kamienica Polska za 2021 rok
Gmina Kamienica Polska
Gmina Kamienica Polska położona jest w dorzeczu Warty, 18 kilometrów od Częstochowy. Kamienica Polska jest gminą wiejską obejmującą obszar sześciu sołectw: Osiny, Wanaty, Rudnik Wielki, Zawisna, Zawada i Kamienica Polska, która stanowi siedzibę władz administracyjnych gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).