Sobota, 23 września 2023r. | Imieniny: Tekli, Boguslawa, Linusa
Pokaż menu

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica Polska

27 stycznia, 2016
Osiny - Remiza OSP - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Osiny - Remiza OSP - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kamienica Polska uchwały Nr 71/XV/2015 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica Polska.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące Studium.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska, ul. M. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska, w terminie do dnia 31 grudnia 2015r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wniosek powinien zawierać także oświadczenie wnioskodawcy dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.).

Źródło: http://kamienicapolska.pl/aktualnosci/studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_gminy_kamienica_polska_d4922_pol.html
Gmina Kamienica Polska
Gmina Kamienica Polska położona jest w dorzeczu Warty, 18 kilometrów od Częstochowy. Kamienica Polska jest gminą wiejską obejmującą obszar sześciu sołectw: Osiny, Wanaty, Rudnik Wielki, Zawisna, Zawada i Kamienica Polska, która stanowi siedzibę władz administracyjnych gminy.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).