Środa, 29 maja 2024r. | Imieniny: Magdaleny, Bogumily, Urszuli
Pokaż menu

Granty PPGR

29 października, 2021
Granty PPGR
Granty PPGR

Trwa konkurs grantowy w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, którego organizatorem jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Z programu wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, mogą skorzystać gminy, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

W programie będą mogli również wziąć udział mieszkańcy Gminy Kłomnice, na terenie której działało Państwowe Gospodarstwo Rolne.

ZAKRES POMOCY

 1. nowy sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiający pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (jedynie w przypadku podania przez Wnioskodawcę zapotrzebowania i uzasadnienia),
 2. usługa zapewniająca dostęp do Internetu – jedynie w przypadku braku możliwości zapewnienia przedmiotowej usługi we własnym zakresie.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM?

Program skierowany jest do dzieci uczniów szkół podstawowych i średnich spełniający łącznie wszystkie warunki:

 1. uczeń zamieszkuje miejscowośćw której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PPGR) lub występowało na terenie gminy mienie/nieruchomość PPGR, w tym nieruchomości zamieszkiwane przez byłych pracowników PPGR;
 2. uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
 3. uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy;
 4. otrzymany w ramach konkursu i przekazany na własność sprzęt komputerowy zostanie przeznaczony do wyłącznego użytku ucznia na potrzeby nauki szkolnej(w tym nauki zdalnej).

 CO ZROBIĆ, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE?

Aby przystąpić do konkursu należy złożyć następujące dokumenty:

W przypadku ucznia niepełnoletniego:

 1. Wniosek
 2. Załącznik Nr 7 – OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO + Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (opiekun prawny/rodzic dziecka).
 3. Uwaga! W celu ułatwienia weryfikacji Oświadczeń, prosimy o dołączanie wszelkiej dokumentacji potwierdzającej fakt zatrudnienia członka rodziny w PPGR*.

W przypadku ucznia pełnoletniego:

 1. Wniosek
 2. Załącznik Nr 8 – OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ, KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ + Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność)
 3. Uwaga! W celu ułatwienia weryfikacji Oświadczeń, prosimy o dołączanie wszelkiej dokumentacji potwierdzającej fakt zatrudnienia członka rodziny w PPGR*.

*Dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, których kopie można dołączyć do oświadczenia (świadectwo pracy, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie ERP-7).

Nabór zgłoszeń umożliwi określenie ilości osób uprawnionych do udziału w konkursie i złożenie przez Gminę Kłomnice wniosku o przyznanie grantu. 

GDZIE I DO KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ WYMAGANE DOKUMENTY?

Ostateczny termin na złożenie dokumentów upływa 4 listopada 2021 r. o godz. 15.30,

Urząd Gminy Kłomnice,  ul. Strażacka 20, Kłomnice.

Kontakt do osoby zajmującej się przyjmowaniem wniosków: tel. /34/347 31 72, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

CZY ZAKUPIONY SPRZĘT BĘDZIE WŁASNOŚCIĄ DZIECI/UCZNIÓW PEŁNOLETNICH?

Zakupione komputery zostaną przekazane na własność na podstawie umowy, jednak w okresie 2 lat projekt będzie monitorowany na następujących warunkach:

 • laptop zostanie przeznaczony do nauki ucznia w szkole,
 • rodzic wyrazi zgodę na odpowiedzialność materialną za utratę laptopa bądź jego uszkodzenie nieobjęte gwarancją,
 • co sześć miesięcy przewiduje się kontrolę funkcjonowania przekazanego sprzętu przez pracowników Urzędu Gminy Kłomnice

Więcej informacji na stronie:https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

UWAGA!

Spełnienie warunków programu i terminowe złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

Sprzęt komputerowy zostanie zakupiony i przekazany na własność Beneficjentom jedynie w przypadku otrzymania przez Gminę Kłomnice dofinansowania na ten cel!

 
Gmina Kłomnice
Największą zaletą gminy Kłomnice jest jej atrakcyjne położenie. Leży bowiem blisko trasy szybkiego ruchu DK 1, posiada doskonałe połączenie kolejowe na trasie Częstochowa - Radomsko. Czyste środowisko, zdecydowana większość terenów zielonych, sąsiedztwo jury krakowsko - częstochowskiej oraz przepływająca przez gminę rzeka Warta i malownicze zakątki sprawiają, że tereny te są atrakcyjne dla turystów i osób spragnionych rekreacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).