Sobota, 25 maja 2024r. | Imieniny: Grzegorza, Urbana, Magdaleny
Pokaż menu

II Sesja Rady Gminy Kłomnice

10 maja, 2024
Dworek w Rzekach Wielkich - Jerzy Wiewiórowski, Drawno - Praca własna / Wikipedia / Public Domain Dworek w Rzekach Wielkich - Jerzy Wiewiórowski, Drawno - Praca własna / Wikipedia / Public Domain

POSTANOWIENIE  NR  4/2024

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.05.2024 r.

w sprawie zwołania II Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 609.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

p o s t a n a w i a  :

 

§ 1. Zwołać na dzień 17.05.2024r. (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach II Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie II Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 6. Złożenie ślubowania przez radnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Finansów, Minia i Rolnictwa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kłomnice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Gminy na rok 2024.
 13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 14. Wolne wnioski i komunikaty.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

§ 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy .

§ 3. Na obrady sesji należy zaprosić :

- Skarbnika i Sekretarza Gminy,

- Radcę Prawnego Urzędu Gminy,

- kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,

- sołtysów z terenu gminy.

§4. Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

Sesja Rady Gminy Kłomnice będzie dostępna na stronie Internetowej www.bip.klomnice.pl zakładka „Prawo lokalne”, „Nagrania Sesji Rady Gminy”.       

Zgodnie z art.25 ust.3  ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r, poz.609 ze zm.) niniejsze zawiadomienie służy do okazania Kierownikowi Zakładu Pracy celem zwolnienia od pracy zawodowej.                        
Gmina Kłomnice
Największą zaletą gminy Kłomnice jest jej atrakcyjne położenie. Leży bowiem blisko trasy szybkiego ruchu DK 1, posiada doskonałe połączenie kolejowe na trasie Częstochowa - Radomsko. Czyste środowisko, zdecydowana większość terenów zielonych, sąsiedztwo jury krakowsko - częstochowskiej oraz przepływająca przez gminę rzeka Warta i malownicze zakątki sprawiają, że tereny te są atrakcyjne dla turystów i osób spragnionych rekreacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).