Czwartek, 21 września 2023r. | Imieniny: Jonasza, Mateusza, Hipolita
Pokaż menu

Kontrole zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

17 lipca, 2023
Kontrole zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
Kontrole zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Kłomnice informuje, że przeprowadzane będą kontrole zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Kłomnice. Kontrole przeprowadzane zostaną przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy w Kłomnicach.

Kontrole obejmować będą:

  • sprawdzenie wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe
    lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych;
  • stwierdzenie posiadania przez właścicieli nieruchomości umowy zawartej z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników
    w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kłomnice;
  • udokumentowanie wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w postaci dowodów zapłaty za usługi wywozu nieczystości ciekłych, wystawionych każdorazowo po wykonaniu usługi przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Kłomnice na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Kontrole wynikają z obowiązku określonego w art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) Wójt Gminy Kłomnice sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów wynikających z w/w ustawy.
Do przeprowadzania kontroli, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).
Gmina Kłomnice
Największą zaletą gminy Kłomnice jest jej atrakcyjne położenie. Leży bowiem blisko trasy szybkiego ruchu DK 1, posiada doskonałe połączenie kolejowe na trasie Częstochowa - Radomsko. Czyste środowisko, zdecydowana większość terenów zielonych, sąsiedztwo jury krakowsko - częstochowskiej oraz przepływająca przez gminę rzeka Warta i malownicze zakątki sprawiają, że tereny te są atrakcyjne dla turystów i osób spragnionych rekreacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).