Piątek, 24 marca 2023r. | Imieniny: Marka, Gabriela, Katarzyny
Pokaż menu

L Sesja Rady Gminy Kłomnice

26 stycznia, 2023
Kościół Św. MIchała w Kłomnicach - Zureks - Praca własna / Wikipedia / Public domain Kościół Św. MIchała w Kłomnicach - Zureks - Praca własna / Wikipedia / Public domain

 Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.01.2023r.

w sprawie zwołania L Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym

 ( Dz.U. z  2023 r., poz. 40)

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

p o s t a n a w i a  :

 • § 1. Zwołać na dzień 03.02.2023r. (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach L Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie L Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz z XLIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłomnice.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok – uchwała.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Lipicze,
  b. zmiany uchwały Nr 198/XXIV/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice,
  c. zmiany uchwały Nr 163/XIX/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27 maja 2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  d. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  e. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  f. utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Seniora” w Garnku,
  g. przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Kłomnice na 2023 rok,
  h. przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok,
  i. przyjęcia Planu Pracy Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa na 2023 rok,
  j. przyjęcia Planu Pracy Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy na 2023 rok,
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg Wniosków i Petycji j za 2022 rok.
 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa za 2022 rok.
 12. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy za 2022 rok.
 13. Rozpatrzenie skargi na działalności Wójta Gminy Kłomnice.
 14. Rozpatrzenie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.
 15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 16. Wolne wnioski i komunikaty.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

§ 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy .

§ 3. Na obrady sesji należy zaprosić :

- Skarbnika i Sekretarza Gminy,

- Radcę Prawnego Urzędu Gminy.

§4. Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

Sesja Rady Gminy Kłomnice będzie dostępna na stronie Internetowej www.bip.klomnice.pl zakładka „Prawo lokalne”, „Nagrania Sesji Rady Gminy”.
Gmina Kłomnice
Największą zaletą gminy Kłomnice jest jej atrakcyjne położenie. Leży bowiem blisko trasy szybkiego ruchu DK 1, posiada doskonałe połączenie kolejowe na trasie Częstochowa - Radomsko. Czyste środowisko, zdecydowana większość terenów zielonych, sąsiedztwo jury krakowsko - częstochowskiej oraz przepływająca przez gminę rzeka Warta i malownicze zakątki sprawiają, że tereny te są atrakcyjne dla turystów i osób spragnionych rekreacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).