Czwartek, 21 września 2023r. | Imieniny: Jonasza, Mateusza, Hipolita
Pokaż menu

LIX Sesja Rady Gminy Kłomnice

12 września, 2023
Dworek w Rzekach Wielkich - Jerzy Wiewiórowski, Drawno - Praca własna / Wikipedia / Public Domain Dworek w Rzekach Wielkich - Jerzy Wiewiórowski, Drawno - Praca własna / Wikipedia / Public Domain

OR-RG.0002.11.2023

P O S T A N O W I E N I E  NR  11/2023

 

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.09.2023r.

w sprawie zwołania LIX Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

  Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z  2023 r., poz.40 ze zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

p o s t a n a w i a  :

§ 1. Zwołać na dzień 19.09.2023r. (wtorek) o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach LIX Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LIX Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LVIII Sesji Rady Gminy Kłomnice.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Zmiany w budżecie gminy na rok 2023 – uchwała.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu,
  b. zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych,
  c. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat,
  d. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny Zberezka,
  e. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny Zdrowa,
  f. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny Konary,
  g. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny Michałów,
  h. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny Bartkowice,
  i. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny Skrzydlów,
  j. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny Nieznanice,
  k. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny Adamów,
  l. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny Chmielarze,
  m. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny Garnek,
  n. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny Kuźnica,
  o. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny Śliwaków,
  p. udzielenia  pomocy  finansowej w postaci dotacji  celowej dla Miasta Częstochowa  na dofinansowanie działalności  Ośrodka Pomocy Osobom z  Problemami Alkoholowymi w Częstochowie, w roku 2023.
 9. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Garnku.
 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 11. Wolne wnioski i komunikaty.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

   

§ 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gmin.

§ 3. Na obrady sesji należy zaprosić :

 •  Skarbnika i Sekretarza Gminy,
 • Radcę Prawnego Urzędu Gminy.
 • kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych.
 • przewodniczących Rad Sołeckich i Sołtysów z terenu gminy. 

§ 4. Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

Sesja Rady Gminy Kłomnice będzie dostępna na stronie Internetowej www.bip.klomnice.pl zakładka „Prawo lokalne”, „Nagrania Sesji Rady Gminy”.




Gmina Kłomnice
Największą zaletą gminy Kłomnice jest jej atrakcyjne położenie. Leży bowiem blisko trasy szybkiego ruchu DK 1, posiada doskonałe połączenie kolejowe na trasie Częstochowa - Radomsko. Czyste środowisko, zdecydowana większość terenów zielonych, sąsiedztwo jury krakowsko - częstochowskiej oraz przepływająca przez gminę rzeka Warta i malownicze zakątki sprawiają, że tereny te są atrakcyjne dla turystów i osób spragnionych rekreacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).