Sobota, 24 lutego 2024r. | Imieniny: Macieja, Bogusza, Sergiusza
Pokaż menu

LVIII Sesja Rady Gminy Kłomnice

22 sierpnia, 2023
Kościół Św. MIchała w Kłomnicach - Zureks - Praca własna / Wikipedia / Public domain Kościół Św. MIchała w Kłomnicach - Zureks - Praca własna / Wikipedia / Public domain

OR-RG.0002.10.2023

P O S T A N O W I E N I E  NR  10/2023

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.08.2023r.

w sprawie zwołania LVIII Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z  2023 r., poz.40 ze zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

p o s t a n a w i a  :

§ 1. Zwołać na dzień 29.08.2023r. (wtorek) o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach LVIII Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LVIII Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LV oraz z LVI i LVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłomnice.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Zmiany w budżecie gminy na rok 2023 – uchwała.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Kłomnice w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
  b. przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Kłomnice na lata 2023-2030 oraz określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji,
  c. w sprawie zmiany uchwały nr 173/XX/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Rzerzęczyce,
  d. zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłomnice.
 9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 10. Wolne wnioski i komunikaty.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

   

§ 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gmin.

§ 3. Na obrady sesji należy zaprosić :

- Skarbnika i Sekretarza Gminy,

- Radcę Prawnego Urzędu Gminy.

- kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych.

- przewodniczących Rad Sołeckich i Sołtysów z terenu gminy.  

§ 4. Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

Sesja Rady Gminy Kłomnice będzie dostępna na stronie Internetowej www.bip.klomnice.pl zakładka „Prawo lokalne”, „Nagrania Sesji Rady Gminy”.
Gmina Kłomnice
Największą zaletą gminy Kłomnice jest jej atrakcyjne położenie. Leży bowiem blisko trasy szybkiego ruchu DK 1, posiada doskonałe połączenie kolejowe na trasie Częstochowa - Radomsko. Czyste środowisko, zdecydowana większość terenów zielonych, sąsiedztwo jury krakowsko - częstochowskiej oraz przepływająca przez gminę rzeka Warta i malownicze zakątki sprawiają, że tereny te są atrakcyjne dla turystów i osób spragnionych rekreacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).