Poniedziałek, 4 grudnia 2023r. | Imieniny: Barbary, Krystiana, Jana
Pokaż menu

LXI Sesja Rady Gminy Kłomnice

19 października, 2023
Pałac w Chorzenicach - Chorzenice - Praca własna / Wikipedia / Public domain Pałac w Chorzenicach - Chorzenice - Praca własna / Wikipedia / Public domain

OR-RG.0002.13.2023

P O S T A N O W I E N I E  NR  13/2023

 

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 19.10.2023 r.

w sprawie zwołania LXI Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z  2023 r. ,poz.40 ze zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

p o s t a n a w i a  :

§ 1. Zwołać na dzień 26.10.2023r. (czwartek) o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach LXI Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LXI sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z LIX i LX Sesji Rady Gminy Kłomnice.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Wybór ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie i Sądu Rejonowego w Częstochowie – Sądu Pracy – podjęcie uchwał.
 8. Zmiana w Budżecie Gminy na rok 2023- uchwała.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 10. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Kłomnice
 11. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zawadzie.
 12. Rozpatrzenie petycji w sprawie utworzenia Gminnej Straży Energetycznej.
 13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 14. Wolne wnioski i komunikaty.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

§ 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy .

§ 3. Na obrady sesji należy zaprosić :

 • Skarbnika i Sekretarza Gminy,
 • Radcę Prawnego Urzędu Gminy,
 • kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,
 • przewodniczących Rad Sołeckich i sołtysów z terenu gminy.

§ 4.Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

Sesja Rady Gminy Kłomnice będzie dostępna na stronie Internetowej www.bip.klomnice.pl zakładka „Prawo lokalne”, „Nagrania Sesji Rady Gminy”.
Gmina Kłomnice
Największą zaletą gminy Kłomnice jest jej atrakcyjne położenie. Leży bowiem blisko trasy szybkiego ruchu DK 1, posiada doskonałe połączenie kolejowe na trasie Częstochowa - Radomsko. Czyste środowisko, zdecydowana większość terenów zielonych, sąsiedztwo jury krakowsko - częstochowskiej oraz przepływająca przez gminę rzeka Warta i malownicze zakątki sprawiają, że tereny te są atrakcyjne dla turystów i osób spragnionych rekreacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).