Sobota, 23 września 2023r. | Imieniny: Tekli, Boguslawa, Linusa
Pokaż menu

Nowe stawki podatków

21 stycznia, 2016
Pałac w Chorzenicach - Chorzenice - Praca własna / Wikipedia / Public domain Pałac w Chorzenicach - Chorzenice - Praca własna / Wikipedia / Public domain

Od 1 stycznia zmianie ulegną stawki niektórych podatków. Jedną z głównych zmian postulowanych podczas spotkań z przedsiębiorcami jest obniżka stawek podatków od środków transportowych. Zapraszamy do zapoznania się z szczegółowymi informacjami na temat podatków lokalnych.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Na podstawie Uchwały nr 90.XVII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 grudnia 2015 r. określono wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 410,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 700,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 820,00 zł

2) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita
2 osie
Nie mniej niż
Mniej niż
Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne
Inny system zawieszenia osi
Stawka podatku w złotych
12
15 i więcej
15
400,00
560,00
560,00
1240,00
 
 
3 osie
 
Stawka podatku w złotych
12
23 i więcej
23
660,00
1 010,00
1010,00
1560,00
 
 
4 osie i więcej
Stawka podatku w złotych
12
29 i więcej
29
1 030,00
1 630,00
1 630,00
2 410,00

 

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 960,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita
w tonach
2 osie
Nie mniej niż
Mniej niż
Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne
Inny system zawieszenia osi
Stawka podatku w złotych
12
31 i więcej
31
560,00
1 384,00
910,00
1 910,00
 
3 osie i więcej
Stawka podatku w złotych
12
40 i więcej
40
1 220,00
1 690,00
1 700,00
2 510,00

 

4) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: - przyczepy lub naczepy 562,00 zł

5) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach 1 oś
Nie mniej niż Mniej niż Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne Inny system zawieszenia osi
Stawka podatku w złotych
12
25 i więcej
25
330,00
380,00
480,00
560,00
 
2 osie
Stawka podatku w złotych

12

38 i więcej

38
840,00

1126,00

1 280,00
1 680,00
  3 osie i więcej
Stawka podatku w złotych

12

38 i więcej

38
668,00

922,00

940,00
1 270,00

 

6) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Mniejszej niż 22 miejsca Równej lub wyższej niż 22 miejsca
Stawka podatku w złotych
740,00 1 000,00

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie Uchwały Nr 82.XVI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27 listopada 2015 r. określono stawki podatku od nieruchomości na 2016 rok.

1) Podatek od gruntów

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m² powierzchni, 0,84 zł

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1ha powierzchni, 4,58 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni. 0,20 zł

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777 ) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1m² powierzchni 3,00 zł

2) Podatek od budynków lub ich części

a) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej, 0,70 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² pow. użytkowej, 19,00 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² pow. użytkowej, 10,68 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m² pow. użytkowej 4,65 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² pow. użytkowej. 4,16 zł

3) Podatek od budowli

2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 -7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

Opracował Robert Kepa

« ‹   › »

Źródło: http://www.klomnice.pl/urzd/wiadomoci/2102-nowe-stawki-podatkow
Gmina Kłomnice
Największą zaletą gminy Kłomnice jest jej atrakcyjne położenie. Leży bowiem blisko trasy szybkiego ruchu DK 1, posiada doskonałe połączenie kolejowe na trasie Częstochowa - Radomsko. Czyste środowisko, zdecydowana większość terenów zielonych, sąsiedztwo jury krakowsko - częstochowskiej oraz przepływająca przez gminę rzeka Warta i malownicze zakątki sprawiają, że tereny te są atrakcyjne dla turystów i osób spragnionych rekreacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).