Czwartek, 22 lutego 2024r. | Imieniny: Marty, Malgorzaty, Piotra
Pokaż menu

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych

06 grudnia, 2023
Pałac w Chorzenicach - Chorzenice - Praca własna / Wikipedia / Public domain Pałac w Chorzenicach - Chorzenice - Praca własna / Wikipedia / Public domain

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Kłomnice na lata 2023–2030

            Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr 174/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice
(Dz. U. Woj. Śląskiego z 2013 r. poz. 2829), Uchwałą Nr 480/XL/2023 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 października 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Kłomnice na lata 2023–2030 oraz określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji, a 
także zgodnie z Zarządzeniem Nr 153 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 05 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Gminy Kłomnice na lata 2023–2030 – w dniach 13.10–16.11.2023 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Kłomnice na lata 2023–2030.

Konsultacje miały na celu zapoznanie grupy docelowej z projektem dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Kłomnice na lata 2023–2030 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Kłomnice na lata 2023–2030 podlegał obowiązkowo konsultacjom:

 1. z mieszkańcami z terenu gminy Kłomnice,
 2. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy Kłomnice, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
 3. z sąsiednimi gminami i ich związkami,
 4. z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Dodatkowo, Gmina Kłomnice włączyła w proces konsultacji społecznych następujące podmioty:

 1. Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”;
 2. Powiat Częstochowski.

Do podmiotów wskazanych w pkt. 3–6 wysłane zostały pisma informujące o konsultacjach.

            Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 13.10.2023 r. do dnia 16.11.2023 r. w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
  z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
 2. drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Strategii Rozwoju Gminy Kłomnice”.
 3. drogą korespondencyjną tradycyjną na adres Urzędu Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42–270 Kłomnice z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Strategii Rozwoju Gminy Kłomnice”.
 4. bezpośrednio do sekretariatu lub dziennika podawczego w budynku Urzędu Gminy Kłomnice w godzinach pracy Urzędu.
 5. Spotkania otwartego, umożliwiającego omówienie założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy terminy i miejsca podane zostaną co najmniej na stronie internetowej gminy (pl) i stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.klomnice.pl) oraz tablicy ogłoszeń Urzędu.
 6. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Kłomnice,
  w godzinach pracy Urzędu.

Informację w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych ww. projektu dokumentu, w formie Obwieszczenia zamieszczono:

 • na stronie internetowej gminy (klomnice.pl)
 • na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.klomnice.pl),
 • w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kłomnice.

            Formularz zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu pn. Strategia Rozwoju Gminy Kłomnice na lata 2023–2030, dostępne były od 12.10.2023 r.:

 • w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Kłomnice, w sekretariacie oraz dzienniku podawczym;
 • w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kłomnice (bip.klomnice.pl) na stronie internetowej gminy (klomnice.pl) oraz na profilu gminy na Facebooku (Meta)(facebook.com/GminaKlomnice).

            Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu dokumentu było otwarte spotkanie z interesariuszami, które odbyło się w dniu 07.11.2023 r. o godz. 15:00.

            Podczas spotkania przedstawiono główne założenia programowe i wdrożeniowe dokumentu tj. wizja, misja, cele strategiczne wraz z odpowiadającymi im działaniami, a także zakres rzeczowy projektów strategicznych, które planowane są do realizacji przez samorząd gminy. Przedstawione zostały również założenia przestrzenno-funkcjonalne, w tym model funkcjonalno-przestrzenny.

            W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 wypełnione formularze uwag. Rejestr zbiorczego zestawienia zgłoszonych uwag i/lub wniosków wraz z rekomendacją do ich całościowego bądź częściowego wprowadzenia lub uzasadnieniem do ich nie wprowadzania, przedstawiony został w załączniku 1.

Załączniki:
Pobierz plik (Rejestr zgłoszonych uwag_SRG Kłomnice.pdf)Rejestr zgłoszonych uwag[ ]301 kB
Pobierz plik (Załącznik ewaluacja ex ante.pdf)Ewaluacja ex-ante[ ]522 kB



Gmina Kłomnice
Największą zaletą gminy Kłomnice jest jej atrakcyjne położenie. Leży bowiem blisko trasy szybkiego ruchu DK 1, posiada doskonałe połączenie kolejowe na trasie Częstochowa - Radomsko. Czyste środowisko, zdecydowana większość terenów zielonych, sąsiedztwo jury krakowsko - częstochowskiej oraz przepływająca przez gminę rzeka Warta i malownicze zakątki sprawiają, że tereny te są atrakcyjne dla turystów i osób spragnionych rekreacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).