Czwartek, 29 lutego 2024r. | Imieniny: Lecha, Lutoslawa
Pokaż menu

Szanowni Państwo,

23 maja, 2023
Szanowni Państwo,
Szanowni Państwo,

Nawiązując do wydarzeń ostatnich kilku tygodni oraz wyemitowanego w TVP1 w magazynie „Alarm!” materiału dotyczącego schroniska dla zwierząt w Jamrozowiźnie muszę sprostować szereg nieprawdziwych informacji i nieuprawnionych twierdzeń, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, a związane są z planowanym przez nasz samorząd zakończeniem działalności ww. schroniska.

Materiał, który został przygotowany i wyemitowany przez Telewizję Polską, w najmniejszym stopniu nie obrał za swój cel wyjaśnienia i rzetelnego przedstawienia opinii publicznej zaistniałej sytuacji.
Niestety, przykład o Gminie Kłomnice potwierdza, że wyemitowany materiał służył wyłącznie szukaniu sensacji i szerzeniu bezpodstawnych insynuacji, krzywdzących w tym przypadku dla całej naszej lokalnej społeczności i wizerunku gminy.

W wyemitowanym programie zarzucono mi, że jako gospodarz gminy wolałem wybudować „betonową pustynię”, jak to raczono nazwać zmodernizowany kilka lat temu przy olbrzymim wsparciu finansowym z funduszy unijnych plac Pasternik, niż zadbać o przebudowę schroniska w Jamrozowiźnie.

Przypomnę tylko, że postulat przebudowy tego zdegradowanego do niedawna terenu w centrum Kłomnic był jednym z priorytetów dla mieszkańców.
Zabiegi o pozyskanie pieniędzy na to trwały kilka lat. Dofinansowanie stanowiło ponad 90 proc. wszystkich wydatków, jakie ponieśliśmy na przebudowę Pasternika. Dziś jest to reprezentacyjny plac, miejsce spotkań mieszkańców i organizacji ważnych imprez kulturalnych czy rozrywkowych, integrujących naszą społeczność.

Jakość więc i poziom zaprezentowanych w TVP1 treści, na które łoży przecież każdy polski podatnik, manipulujących wypowiedzi i komentarzy, zupełnie oderwanych od głównego zagadnienia programu, budzi więc moje głębokie zaniepokojenie i absmak. Wskazuje, że autorom nie chodziło wcale o poruszenie kwestii dobrostanu zwierząt, a jedynie polityczny atak i nachalną krytykę, pod z góry założoną tezę.

Temat przyszłości schroniska w Jamrozowiźnie przewija się w debacie publicznej w naszej gminie od kilku już lat. Nie da się ukryć, że koszty, które musimy ponosić na jego utrzymanie, są znaczące. W roku
2022 była to kwota 389.596,67 zł. Na koniec grudnia w schronisku w przebywało 30 psów, a kotów nie było w ogóle. Aktualnie w schronisku przebywają wyłącznie 24 psy.

W tym roku, po kompleksowych analizach, dyskusji na szerokim forum rady gminy i jej poszczególnych komisji, a także niepowodzeniu w znalezieniu organizacji pozarządowej, która przy naszym wsparciu prowadziłaby tę placówkę, postanowiliśmy zakończyć jego działalność. To nie była łatwa decyzja, ale jedynie słuszna, jaką mogliśmy podjąć, mając na uwadze dobro zwierząt i obowiązujące przepisy prawa.

W związku z nowym Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, które weszło w życie 26 stycznia br., na obiekcie musielibyśmy w trybie pilnym przeprowadzić szereg prac dostosowawczych, które, według wstępnych szacunków, pochłonęłyby kilkaset tysięcy złotych. Tak dużych wolnych środków w bieżącym budżecie gminy po prostu nie ma i pomimo poszukiwania wielu opcji możliwych przesunięć, nie uda nam się ich wygospodarować.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, podmiot prowadzący działalność nadzorowaną, polegającą na prowadzeniu schroniska dla zwierząt, jest obowiązany spełniać wymagania weterynaryjne, które zostały określone ww. rozporządzeniu. Na ten moment więc schronisko w Jamrozwiźnie nie spełnia narzuconych przepisami prawa wymogów.

Mając powyższe na uwadze, po nieudanych próbach znalezienia rodzin dla 24 psów, które obecnie zamieszkują schronisko w Jamrozowiźnie, zdecydowaliśmy się przenieść zwierzęta do placówki w Zawierciu, która spełnia rygory weterynaryjne, od których przepisy prawa uzależniają prowadzenie schroniska i ma bardzo dobre opinie, co można z łatwością sprawdzić na stronie schroniska w serwisie społecznościowym facebook.
Nazwanie go „mordownią”, co wielokrotnie przewijało się w wypowiedziach oponentów zamknięcia obiektu w Jamrozowiźnie, jest więc daleko idącym nadużyciem.

Pragnę ponadto zaznaczyć, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa realizację zadań polegających na odławianiu bezdomnych zwierząt, ich obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji oraz poszukiwaniu właścicieli dla bezdomnych zwierząt gmina może prowadzić we własnym zakresie lub powierzyć innemu podmiotowi prowadzącemu schronisko dla zwierząt.

Decydując się na zakończenie działalności schroniska w Jamrozowiźnie, nie odcinamy się więc jednocześnie od pomocy i dbania o dobrostan zwierząt z terenu naszej gminy. Zadania te będzie realizował podmiot zewnętrzny, przy naszym oczywistym wsparciu finansowym. Ponoszone przez nas obecnie, roczne wydatki na utrzymanie schroniska w Jamrozowiźnie, pozwolą zapewnić utrzymanie bezdomnym zwierzętom z terenu naszej gminy przez co najmniej trzy lata.

Wójt Gminy Kłomnice
Piotr Juszczyk

Fot. Freepik
Gmina Kłomnice
Największą zaletą gminy Kłomnice jest jej atrakcyjne położenie. Leży bowiem blisko trasy szybkiego ruchu DK 1, posiada doskonałe połączenie kolejowe na trasie Częstochowa - Radomsko. Czyste środowisko, zdecydowana większość terenów zielonych, sąsiedztwo jury krakowsko - częstochowskiej oraz przepływająca przez gminę rzeka Warta i malownicze zakątki sprawiają, że tereny te są atrakcyjne dla turystów i osób spragnionych rekreacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).