Niedziela, 14 sierpnia 2022r. | Imieniny: Alfreda, Euzebiusza, Maksymiliana
Pokaż menu

XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kłomnice

18 maja, 2022
Dworek w Rzekach Wielkich - Jerzy Wiewiórowski, Drawno - Praca własna / Wikipedia / Public Domain Dworek w Rzekach Wielkich - Jerzy Wiewiórowski, Drawno - Praca własna / Wikipedia / Public Domain

OR-RG.0002.6.2022

 

POSTANOWIENIE  NR  6/2022

 

                       

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.05.2022r.

w sprawie zwołania XL Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

p o s t a n a w i a  :

 • § 1. Zwołać na dzień 23.05.2022r. (poniedziałek) o godz. 14.30 w sali Urzędu Stanu Cywilnego pok. nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XL Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy
  z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie XL Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zmiany w Budżecie Gminy na 2022 rok- uchwała.
 6. Zmiana Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2022-2030 – uchwała.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnego wykonania z Powiatem Częstochowskim zadania drogowego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr DP1029 S w msc. Karczewice (na długości ok. 150m)’.
 8. Wolne wnioski i komunikaty.
 9. Zamknięcie obrad sesji.
 • § 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy .
 • § 3. Na obrady sesji należy zaprosić :

- Skarbnika i Sekretarza Gminy,

- Radcę Prawnego Urzędu Gminy.  

 • § 4. Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

Sesja Rady Gminy Kłomnice będzie dostępna na stronie Internetowej www.bip.klomnice.pl zakładka „Prawo lokalne”, „Nagrania Sesji Rady Gminy”.
Gmina Kłomnice
Największą zaletą gminy Kłomnice jest jej atrakcyjne położenie. Leży bowiem blisko trasy szybkiego ruchu DK 1, posiada doskonałe połączenie kolejowe na trasie Częstochowa - Radomsko. Czyste środowisko, zdecydowana większość terenów zielonych, sąsiedztwo jury krakowsko - częstochowskiej oraz przepływająca przez gminę rzeka Warta i malownicze zakątki sprawiają, że tereny te są atrakcyjne dla turystów i osób spragnionych rekreacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).