Sobota, 23 września 2023r. | Imieniny: Tekli, Boguslawa, Linusa
Pokaż menu

XLIII Sesja Rady Gminy Kłomnice

08 września, 2022
Pałac Nieznanice - Lotek70 - Praca własna / Wikipedia / Public domain Pałac Nieznanice - Lotek70 - Praca własna / Wikipedia / Public domain

POSTANOWIENIE  NR  9/2022

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 07.09.2022r.

w sprawie zwołania XLIII Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

 

 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

p o s t a n a w i a  :

§ 1. Zwołać na dzień 15.09.2022r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego pok. nr. 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XLIII Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLIII Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz z XLII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Zmiany w Budżecie Gminy na 2022 rok- uchwała.
 8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 – uchwała.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie:
  a. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kłomnice ,
  b. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kłomnice,
  c. przekazania wniosku zgodnie z właściwością Wójtowi Gminy Kłomnice.
 10. Rozpatrzenie skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Kłomnice.
 11. Wolne wnioski i komunikaty.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

§ 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy.

§ 3. Na obrady sesji należy zaprosić :

- Skarbnika i Sekretarza Gminy,

- Radcę Prawnego Urzędu Gminy.  

§ 4. Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

Sesja Rady Gminy Kłomnice będzie dostępna na stronie Internetowej www.bip.klomnice.pl zakładka „Prawo lokalne”, „Nagrania Sesji Rady Gminy”.

 
Gmina Kłomnice
Największą zaletą gminy Kłomnice jest jej atrakcyjne położenie. Leży bowiem blisko trasy szybkiego ruchu DK 1, posiada doskonałe połączenie kolejowe na trasie Częstochowa - Radomsko. Czyste środowisko, zdecydowana większość terenów zielonych, sąsiedztwo jury krakowsko - częstochowskiej oraz przepływająca przez gminę rzeka Warta i malownicze zakątki sprawiają, że tereny te są atrakcyjne dla turystów i osób spragnionych rekreacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).