Sobota, 4 lutego 2023r. | Imieniny: Andrzeja, Weroniki, Joanny
Pokaż menu

XLVIII Sesja Rady Gminy Kłomnice

06 grudnia, 2022
Dworek w Rzekach Wielkich - Jerzy Wiewiórowski, Drawno - Praca własna / Wikipedia / Public Domain Dworek w Rzekach Wielkich - Jerzy Wiewiórowski, Drawno - Praca własna / Wikipedia / Public Domain

OR-RG.0002.14.2022

 

P O S T A N O W I E N I E  NR 14/2022

 

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 06.12.2022 r.

w sprawie zwołania XLVIII Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

 

                          Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z  2022 r., poz.559 ze zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

p o s t a n a w i a  :

 • § 1. Zwołać na dzień 20.12.2022r. (wtorek) o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XLVIII Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie XLVIII Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy Kłomnice.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Uchwalenie Budżetu Gminy na 2023 rok - uchwała.
  1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłomnice projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem.
 8. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2023-2032 – uchwała.
 9. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłomnice projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2023-2032.
 10. Zmiany w budżecie gminy na 2022 rok – uchwała.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Kłomnice umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
  2. dotacji przedmiotowej na rok 2023 dla Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach- Samorządowego Zakładu Budżetowego.
 12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz

   informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

 1. Wolne wnioski i komunikaty.
 2. Zamknięcie obrad sesji.
 • § 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy .
 • § 3. Na obrady sesji należy zaprosić:

- Skarbnika i Sekretarza Gminy,

- Radcę prawnego Urzędu Gminy.

 • § 4. Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

Sesja Rady Gminy Kłomnice będzie dostępna na stronie Internetowej www.bip.klomnice.pl zakładka „Prawo lokalne”, „Nagrania Sesji Rady Gminy”.
Gmina Kłomnice
Największą zaletą gminy Kłomnice jest jej atrakcyjne położenie. Leży bowiem blisko trasy szybkiego ruchu DK 1, posiada doskonałe połączenie kolejowe na trasie Częstochowa - Radomsko. Czyste środowisko, zdecydowana większość terenów zielonych, sąsiedztwo jury krakowsko - częstochowskiej oraz przepływająca przez gminę rzeka Warta i malownicze zakątki sprawiają, że tereny te są atrakcyjne dla turystów i osób spragnionych rekreacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).