Sobota, 23 września 2023r. | Imieniny: Tekli, Boguslawa, Linusa
Pokaż menu

XXI Sesja Rady Gminy Kłomnice

16 lutego, 2016
Dworek w Rzekach Wielkich - Jerzy Wiewiórowski, Drawno - Praca własna / Wikipedia / Public Domain Dworek w Rzekach Wielkich - Jerzy Wiewiórowski, Drawno - Praca własna / Wikipedia / Public Domain

rada2014smUrząd Gminy Kłomnice informuje, że zgodnie z Postanowieniem Nr 2/2016 Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.02.2016 r zwołuje się  na dzień  25.02.2016r (czwartek) o godz. 14,00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XXI Sesję Rady Gminy.

 

POSTANOWIENIE NR 2/2016

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.02.2016 r

w sprawie zwołania XXI Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r, poz.1515 późn.zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

postanawia:

§ 1. Zwołać na dzień 25.02.2016r (czwartek) o godz. 14,00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XXI Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXI sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Kłomnice,
  2. przejęcia w formie darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej ośrodkiem zdrowia w Garnku i zbiornika p.poż. w Konarach,
  3. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 w Gminie Kłomnice,
  4. przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Kłomnice na lata 2016-2022.
  5. stanowiska dotyczącego przywrócenia województwa częstochowskiego.
 8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 9. Stanowisko Rady w sprawie legalności sprawowania mandatu radnego Rady Gminy Kłomnice przez czterech radnych – podjęcie uchwał.
 10. Przyjęcie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016 r.
 11. Sprawozdania stałych komisji Rady z działalności w roku 2015
  1. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 13. Wolne wnioski i komunikaty.
 14. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Witkowicach- podjęcie uchwały.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

§ 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy.

§ 3. Na obrady sesji należy zaprosić:

 • Skarbnika i Sekretarza Gminy,
 • Radcę Prawnego Urzędu Gminy,
 • kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,
 • przewodniczących Rad Sołeckich i sołtysów z terenu gminy.

Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

Przewodniczący

Rady Gminy Kłomnice

Adam Worwąg
Gmina Kłomnice
Największą zaletą gminy Kłomnice jest jej atrakcyjne położenie. Leży bowiem blisko trasy szybkiego ruchu DK 1, posiada doskonałe połączenie kolejowe na trasie Częstochowa - Radomsko. Czyste środowisko, zdecydowana większość terenów zielonych, sąsiedztwo jury krakowsko - częstochowskiej oraz przepływająca przez gminę rzeka Warta i malownicze zakątki sprawiają, że tereny te są atrakcyjne dla turystów i osób spragnionych rekreacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).