Środa, 21 lutego 2024r. | Imieniny: Eleonory, Fortunata, Roberta
Pokaż menu

XXII Sesja Rady Gminy

22 marca, 2016
Dworek w Rzekach Wielkich - Jerzy Wiewiórowski, Drawno - Praca własna / Wikipedia / Public Domain Dworek w Rzekach Wielkich - Jerzy Wiewiórowski, Drawno - Praca własna / Wikipedia / Public Domain

rada2014smUrząd Gminy Kłomnice informuje, że zgodnie z Postanowieniem Nr 3/2016 Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.03.2016 r zwołuje się na dzień 31.03.2016r (czwartek) o godz. 9,00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XXII Sesję Rady Gminy.

POSTANOWIENIE NR 3/2016

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.03.2016 r

w sprawie zwołania XXII Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r ,poz.1515 późn.zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

postanawia:

§ 1. Zwołać na dzień 31.03.2016r (czwartek) o godz. 9,00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XXII Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXII sesji Rady Gminy .
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków .
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Zatwierdzenie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 – uchwała.
 8. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2016 – uchwała
 9. Przystąpienie do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłomnice na lata 2016/2022 – uchwała
 10. Przyjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy na 2016 rok i zmiany WPF na lata 2016-2027,
  2. zmiany Uchwały Rady Gminy Kłomnice nr 75.XIV.2015 z dnia 29-10-2015r. w przedmiocie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego „Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach” z siedzibą w Zdrowej;
  3. zmiany Uchwały Rady Gminy Kłomnice nr 112.XXI.2016 z dnia 25-02-2016r. w przedmiocie zmiany siedziby Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach oraz w sprawie zmiany w statucie Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach;
  4. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków;
  5. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłomnice, położonej w Kłomnicach przy ul. Strażackiej 18A;
  6. wyrażenia zgody na zamieszczenie herbu Gminy Kłomnice na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej „GRONEKO”.
 11. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kłomnice - uchwała
 12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 13. Wolne wnioski i komunikaty .
 14. Zamknięcie obrad sesj.

§ 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy .

§ 3. Na obrady sesji należy zaprosić :

 • Skarbnika i Sekretarza Gminy,
 • Radcę Prawnego Urzędu Gminy,
 • kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,
 • przewodniczących Rad Sołeckich i sołtysów z terenu gminy

Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

Przewodniczący
Rady Gminy Kłomnice
Adam Worwąg
Gmina Kłomnice
Największą zaletą gminy Kłomnice jest jej atrakcyjne położenie. Leży bowiem blisko trasy szybkiego ruchu DK 1, posiada doskonałe połączenie kolejowe na trasie Częstochowa - Radomsko. Czyste środowisko, zdecydowana większość terenów zielonych, sąsiedztwo jury krakowsko - częstochowskiej oraz przepływająca przez gminę rzeka Warta i malownicze zakątki sprawiają, że tereny te są atrakcyjne dla turystów i osób spragnionych rekreacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).