Sobota, 19 czerwca 2021r. | Imieniny: Gerwazego, Protazego
Pokaż menu

XXIX Sesja Rady Gminy Kłomnice

08 czerwca, 2021
Pałac Nieznanice - Lotek70 - Praca własna / Wikipedia / Public domain Pałac Nieznanice - Lotek70 - Praca własna / Wikipedia / Public domain

OR-RG.0002.4.2021

P O S T A N O W I E N I E  NR  4/2021

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 08.06.2021r.

w sprawie zwołania XXIX Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

 

                          Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z  2020 r., poz.713)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

p o s t a n a w i a  :

 • § 1. Zwołać na dzień 23.06.2021r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XXIX Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie XXIX sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Raport o stanie gminy Kłomnice za 2020 r.
 8. Debata nad raportem o stanie gminy Kłomnice za 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Kłomnice.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok:
 11. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy Kłomnice sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
 12. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu gminy Kłomnice za 2020 rok oraz wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium,
 13. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie przedłożonego wniosku Komisji Rewizyjnej,
 14. przedstawienie wniosków stałych komisji Rady Gminy.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie:
 16. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020r.,
 17. Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice,
 18. Zmiany w budżecie gminy na rok 2021 - uchwała
 19. Podjęcie uchwał w sprawie:
 20. a) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2021,
 21. b) przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gminnej,
 22. c) przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Lipicze.
 23. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 24. Wolne wnioski i komunikaty.
 25. Zamknięcie obrad sesji. 

  

 • § 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy .
 • § 3. Na obrady sesji należy zaprosić :

- Skarbnika i Sekretarza Gminy,

- Radcę Prawnego Urzędu Gminy,

 • § 4. Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19, które ogranicza liczbę osób uczestniczących w zgromadzeniach, ogranicza się udział publiczności w obradach rady.

Mając powyższe na względzie zachęcam wszystkich Państwa do udziału w sesji poprzez jej transmisję na żywo w Internecie.

Sesja Rady Gminy Kłomnice będzie dostępna na stronie Internetowej www.bip.klomnice.pl zakładka „Prawo lokalne”, „Nagrania Sesji Rady Gminy”.

                                                                                  

                                  
Gmina Kłomnice
Największą zaletą gminy Kłomnice jest jej atrakcyjne położenie. Leży bowiem blisko trasy szybkiego ruchu DK 1, posiada doskonałe połączenie kolejowe na trasie Częstochowa - Radomsko. Czyste środowisko, zdecydowana większość terenów zielonych, sąsiedztwo jury krakowsko - częstochowskiej oraz przepływająca przez gminę rzeka Warta i malownicze zakątki sprawiają, że tereny te są atrakcyjne dla turystów i osób spragnionych rekreacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).