Piątek, 19 kwietnia 2024r. | Imieniny: Adolfa, Tymona, Leona
Pokaż menu

XXXI Sesja Rady Gminy Kłomnice

12 października, 2021
Dworek w Rzekach Wielkich - Jerzy Wiewiórowski, Drawno - Praca własna / Wikipedia / Public Domain Dworek w Rzekach Wielkich - Jerzy Wiewiórowski, Drawno - Praca własna / Wikipedia / Public Domain

Zgodnie z Postanowieniem nr 6/2021 Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice zwołuje się na dzień 19.10.2021 r. XXXI Sesję Rady Gminy Kłomnice oraz ustala jej porządek i organizacje.

OR-RG.0002.6.2021

P O S T A N O W I E N I E  NR  6/2021 

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.10.2021r.

w sprawie zwołania XXXI Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z  2020 r., poz.713 ze. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

p o s t a n a w i a  :

§ 1. Zwołać na dzień 19.10.2021r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XXXI Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXI sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Zmiany w budżecie gminy na 2021 rok – uchwała
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. zmiany uchwały nr 6/II/2018 w sprawie powołania Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa,
  b. zmiany uchwały nr 7/II/2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy,
  c. zmiany uchwały nr 264/XXX/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 02.09.2021r. sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2021r.,
  d. rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Rzerzęczyce dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2022 roku,
  e. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Chorzenice,
  f. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Michałów Rudnicki,
  g. przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gminnej,
  h. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na kolejny okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
  i. zmiany uchwały w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso,
  j. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso.
 9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 10. Wolne wnioski i komunikaty.
 11. Zamknięcie obrad sesji. 

  

§ 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy .

§ 3. Na obrady sesji należy zaprosić :

 • Skarbnika i Sekretarza Gminy,
 • Radcę Prawnego Urzędu Gminy,

 

§ 4. Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19, które ogranicza liczbę osób uczestniczących w zgromadzeniach, ogranicza się udział publiczności w obradach rady.

Mając powyższe na względzie zachęcam wszystkich Państwa do udziału w sesji poprzez jej transmisję na żywo w Internecie.

Sesja Rady Gminy Kłomnice będzie dostępna na stronie Internetowej www.bip.klomnice.pl zakładka „Prawo lokalne”, „Nagrania Sesji Rady Gminy”.
Gmina Kłomnice
Największą zaletą gminy Kłomnice jest jej atrakcyjne położenie. Leży bowiem blisko trasy szybkiego ruchu DK 1, posiada doskonałe połączenie kolejowe na trasie Częstochowa - Radomsko. Czyste środowisko, zdecydowana większość terenów zielonych, sąsiedztwo jury krakowsko - częstochowskiej oraz przepływająca przez gminę rzeka Warta i malownicze zakątki sprawiają, że tereny te są atrakcyjne dla turystów i osób spragnionych rekreacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).