Poniedziałek, 23 maja 2022r. | Imieniny: Iwony, Dezyderego, Kryspina
Pokaż menu

XXXIII Sesja Rady Gminy Kłomnice

23 listopada, 2021
Dworek w Rzekach Wielkich - Jerzy Wiewiórowski, Drawno - Praca własna / Wikipedia / Public Domain Dworek w Rzekach Wielkich - Jerzy Wiewiórowski, Drawno - Praca własna / Wikipedia / Public Domain

Zgodnie z Postanowieniem nr 8/2021 Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice zwołuje się na dzień 30.11.2021 r. XXXIII Sesję Rady Gminy Kłomnice oraz ustala jej porządek i organizacje.

OR-RG.0002.8.2021

P O S T A N O W I E N I E  NR  8/2021 

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.11.2021r.

w sprawie zwołania XXXIII Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z  2021 r., poz.1372 ze zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

p o s t a n a w i a  :

§ 1. Zwołać na dzień 30.11.2021r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XXXIII Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz protokołu z XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłomnice.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Zmiany w budżecie gminy na 2021 rok – uchwała
 8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2021–2030 – uchwała.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok
  b. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  c. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Chorzenice
  d. przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
  e. wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości: Nalesie (osada wsi Kłomnice) oraz Pustkowie (przysiółek wsi Rzerzęczyce)
  f. nadania nazwy ulicy drodze publicznej położonej w miejscowości Skrzydlów
  g. rozpatrzenia petycji
 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 11. Wolne wnioski i komunikaty.
 12. Zamknięcie obrad sesji. 

  

§ 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy .

§ 3. Na obrady sesji należy zaprosić :

 • Skarbnika i Sekretarza Gminy,
 • Radcę Prawnego Urzędu Gminy,

§ 4. Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19, które ogranicza liczbę osób uczestniczących w zgromadzeniach, ogranicza się udział publiczności w obradach rady.

Mając powyższe na względzie zachęcam wszystkich Państwa do udziału w sesji poprzez jej transmisję na żywo w Internecie.

Sesja Rady Gminy Kłomnice będzie dostępna na stronie Internetowej www.bip.klomnice.pl zakładka „Prawo lokalne”, „Nagrania Sesji Rady Gminy”.

                                                                                 
Gmina Kłomnice
Największą zaletą gminy Kłomnice jest jej atrakcyjne położenie. Leży bowiem blisko trasy szybkiego ruchu DK 1, posiada doskonałe połączenie kolejowe na trasie Częstochowa - Radomsko. Czyste środowisko, zdecydowana większość terenów zielonych, sąsiedztwo jury krakowsko - częstochowskiej oraz przepływająca przez gminę rzeka Warta i malownicze zakątki sprawiają, że tereny te są atrakcyjne dla turystów i osób spragnionych rekreacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).