Niedziela, 14 sierpnia 2022r. | Imieniny: Alfreda, Euzebiusza, Maksymiliana
Pokaż menu

Zakaz wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej!

13 czerwca, 2022
Zakaz wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej!
Zakaz wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej!

BARDZO WAŻNY KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW!

Zakaz wprowadzania wód opadowych i drenażowych
do kanalizacji sanitarnej!

Drodzy mieszkańcy!

Podczas opadów deszczu na terenie naszej gminy, dochodzi do zalewania nieruchomości i lokalnych podtopień, z uwagi na wprowadzanie przez niektórych mieszkańców wód opadowych do kanalizacji ściekowej, co powoduje przeciążenie hydrauliczne kanałów.

To mieszkańcy zalewają się wzajemnie.  Pamiętajmy, to nie wina zarządcy siedzi, to wina nieodpowiedzialności ludzi, którzy podłączają rynny spustowe budynku do kanalizacji sanitarnej. Zwróćmy uwagę sąsiadowi, aby takie sytuacje nie miały miejsca w naszej gminie.

Opady atmosferyczne, potocznie zwane deszczówką, nie mogą być odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, gdyż jej wyłącznym przeznaczeniem jest transport ścieków bytowych do oczyszczalni (art. 9 ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dz. U. z 2020r. poz. 2028)

Negatywne skutki odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej:

Deszczówka, trafiając do kanalizacji sanitarnej wywołuje szereg groźnych konsekwencji, zarówno dla mieszkańców, Gminy Kłomnice – jako zarządzającej siecią oraz środowiska naturalnego. Przy intensywnych opadach dochodzi do przepełnienia kanalizacji, co powoduje jej niedrożność, a w następstwie tzw. cofkę ścieków do budynków. Efektem jest uciążliwy fetor, lokalne podtopienia ściekami, czy w ekstremalnych przypadkach – zalanie posesji. Istnieje przy tym realne zagrożenie skażenia gleby, jak również źródeł wody pitnej. Deszczówka płynąca kanalizacją sanitarną to także obciążenie dla przepompowni ścieków 
i oczyszczalni. Wody opadowe zamiast do rzeki, trafiają właśnie do oczyszczalni. Ma to znaczący wpływ na wzrost kosztów jej funkcjonowania, co bezpośrednio przekłada się na cenę odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Pomimo, iż ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wyraźnie zabrania wprowadzania wód opadowych, jak i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej, pod groźbą kar finansowych, na terenie wielu nieruchomości ten proceder nadal jest powszechny, co uwidacznia się podczas silnych deszczów.

Zgodnie z art 9 ust. 3 Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Kontrole takie były już prowadzone na terenie naszej gminy, nie mniej jednak z uwagi na pogarszającą się sytuację, jesteśmy zmuszeni  do wszczęcia ponownych kontroli posesji przez pracowników Urzędu Gminy.

Mając powyższe na uwadze, wzywamy właścicieli posesji z których ścieki opadowe i wody drenażowe odprowadzane są do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej do dobrowolnego i natychmiastowego usunięcia istniejących nieprawidłowości.
Gmina Kłomnice
Największą zaletą gminy Kłomnice jest jej atrakcyjne położenie. Leży bowiem blisko trasy szybkiego ruchu DK 1, posiada doskonałe połączenie kolejowe na trasie Częstochowa - Radomsko. Czyste środowisko, zdecydowana większość terenów zielonych, sąsiedztwo jury krakowsko - częstochowskiej oraz przepływająca przez gminę rzeka Warta i malownicze zakątki sprawiają, że tereny te są atrakcyjne dla turystów i osób spragnionych rekreacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).