Sobota, 24 lutego 2024r. | Imieniny: Macieja, Bogusza, Sergiusza
Pokaż menu

Informacja GN.6831.2.2024

17 stycznia, 2024
Informacja GN.6831.2.2024

Informacja GN.6831.2.2024

o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Zgodnie z art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, w rejestrze gruntów i budynków oznaczonej jako działka nr ewid. 246 o powierzchni 2,1157 ha, położonej w obrębie Koniecpol, gmina Koniecpol, powiat częstochowski, województwo śląskie, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta.

Podział ma na celu realizację roszczeń do części nieruchomości Skarbu Państwa w oparciu o przepis Kodeksu Napoleona art. 538 lub art. 713 i polega na wydzieleniu z przedmiotowej działki stanowiącej w przeważającej części rdzeń drogi powiatowej numer 1091 S relacji Koniecpol – Załęże – Kuźnica Grodziska części na której zlokalizowane są elementy zagospodarowania terenu nie wchodzące w skład pasa drogowego zgodnie z art. 95 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości aby w terminie 2 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się do Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol z siedzibą ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol, pokój nr 15 i wykazały swoje prawa do w/w nieruchomości.

Po upływie tego terminu zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału w/w nieruchomości i wydana decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG Koniecpol, na stronie internetowej UMiG, w BIP urzędu a także w prasie zasięgu ogólnopolskim.

Z up. Burmistrza
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Nadzoru Właścicielskiego i Planowania Przestrzennego
Mieczysława Kolan

 

Sporządziła: M. Kolan tel. 34 3551 881 wew. 121

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Informacja

    Informacja
Gmina Koniecpol
Zgodnie z podziałem geobotanicznym tereny Koniecpola leżą w dwóch krainach: Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej i Świętokrzyskiej. Wiele tu malowniczych zakątków, pięknych krajobrazów, ale też interesujących zabytków i miejsc związanych z ważnymi wydarzeniami w historii Polski. Dumą gospodarzy Ziemi Koniecpolskiej są tutejsze lasy. Duże kompleksy leśne o zróżnicowanym drzewostanie doskonale nadają się do obserwacji przyrody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).