Poniedziałek, 30 stycznia 2023r. | Imieniny: Macieja, Martyny, Teofila
Pokaż menu

Inicjatywa Sołecka w 2021 roku

21 kwietnia, 2021
Inicjatywa Sołecka w 2021 roku

Inicjatywa Sołecka w 2021 roku

Nabór wniosków o pomoc finansową w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie organizacji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku i przyjęcia zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

O pomoc finansową w ramach Konkursu mogą aplikować sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Maksymalna kwota pomoc y finansowej dla gminy wynosi 60000,00 zł.

W ramach Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 ze środków z budżetu Województwa Śląskiego można realizować zadania polegające na:

  1. działaniach zwiększających aktywność społeczną mieszkańców
  2. działaniach w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  3. zagospodarowaniu miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców
  4. tworzeniu warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu.

Wnioski o pomoc składane przez gminy muszą dotyczyć zadań, które służą zaspokajaniu potrzeb społeczności sołectw oraz które zostały wskazane gminie do realizacji przez sołtysa.

W związku z tym sołtysi zainteresowani uczestnictwem w konkursie po ustaleniu z Radą Sołecką, uwzględniając bieżące potrzeby mieszkańców proszeni są o wypełnienie oraz złożenie do Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol zgłoszenia zadania do udziału w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku, które stanowi załącznik 1 do wniosku o pomoc w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.04.2021 r.

Składane wnioski o pomoc finansową muszą dotyczyć zadań jednoetapowych, przygotowywanych lub planowanych do realizacji, których zakończenie oraz rozliczenie nastąpi do 11 października 2021 r. Zadania realizowane w ramach Konkursu nie mogą mieć charakteru komercyjnego.

Wszelkie informacje o Konkursie dostępne są na stronie internetowej www.slaskie.pl/KONKURSY, NAGRODY/Inicjatywa Sołecka oraz w BIP Samorządu Województwa Śląskiego (bip.slaskie.pl).

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Altana sołecka

    Altana sołecka
Gmina Koniecpol
Zgodnie z podziałem geobotanicznym tereny Koniecpola leżą w dwóch krainach: Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej i Świętokrzyskiej. Wiele tu malowniczych zakątków, pięknych krajobrazów, ale też interesujących zabytków i miejsc związanych z ważnymi wydarzeniami w historii Polski. Dumą gospodarzy Ziemi Koniecpolskiej są tutejsze lasy. Duże kompleksy leśne o zróżnicowanym drzewostanie doskonale nadają się do obserwacji przyrody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).