Czwartek, 18 kwietnia 2024r. | Imieniny: Boguslawy, Apoloniusza
Pokaż menu

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol

14 marca, 2023
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol

w sprawie ogłoszenie konsultacji społecznych

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.),

zawiadamia się, że

w dniu 14.03.2023 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol nr 37/2023 ogłoszono przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Koniecpol.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od 22.03.2023 r. do 13.04.2023 r. w następujących formach:

 1. zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Koniecpolu oraz na stronie internetowej Gminy Koniecpol www.koniecpol.pl oraz w wersji on-line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/koniecpol_formularz_uwag_or_i_oz;
 2. spotkania otwartego dla interesariuszy procesu rewitalizacji w dniu 29.03.2023 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Koniecpolu;
 3. wypełnienia elektronicznego formularza ankiety dostępnej na stronie internetowej Gminy Koniecpol www.koniecpol.pl https://ankieta.deltapartner.org.pl/koniecpol_ankieta_gpr

Wypełnione formularze można dostarczyć:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umig@koniecpol.pl (wypełniony formularz należy podpisać, zeskanować i przesłać na wskazany adres e-mail);
 2. drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu, ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol;
 3. osobiście do Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu, ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol w godzinach pracy Urzędu – złożyć na Kancelarii (pokój nr 17 – parter);
 4. poprzez wypełnienie formularza uwag on-line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/koniecpol_formularz_uwag_or_i_oz

Formularze konsultacyjne wraz z projektem uchwały, dostępne będą od 22.03.2023 r. do 13.04.2023r.:

 1. na stronie internetowej Gminy Koniecpol www.koniecpol.pl;
 2. Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koniecpol bip.koniecpol.pl;
 3. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu, ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol (pokój nr 21 – parter).

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia zakończenia konsultacji za pośrednictwem:

 1. zamieszczenia informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu;
 2. zamieszczenia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koniecpol bip.koniecpol.pl

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji oraz wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pani Marta Młyńska – Klimas.

Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem 14.03.2023 r.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Obwieszczenie

  Obwieszczenie
Gmina Koniecpol
Zgodnie z podziałem geobotanicznym tereny Koniecpola leżą w dwóch krainach: Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej i Świętokrzyskiej. Wiele tu malowniczych zakątków, pięknych krajobrazów, ale też interesujących zabytków i miejsc związanych z ważnymi wydarzeniami w historii Polski. Dumą gospodarzy Ziemi Koniecpolskiej są tutejsze lasy. Duże kompleksy leśne o zróżnicowanym drzewostanie doskonale nadają się do obserwacji przyrody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).