Niedziela, 29 stycznia 2023r. | Imieniny: Zdzisława, Franciszka, Józefa
Pokaż menu

Asystent osobisty osób niepełnosprawnych – edycja 2021

18 marca, 2021
Asystent osobisty osób niepełnosprawnych – edycja 2021

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach informuje, że osoby niepełnosprawne w znacznym lub umiarkowanym stopniu mogą składać wnioski o przyznanie bezpłatnych usług asystenta osobistego osób niepełnosprawnych w ramach Programu „Asystent osobisty osób niepełnosprawnych” - edycja 2021. Celem Programu jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia, a w konsekwencji dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Program adresowany jest do:
- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w:
- wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
- zakupach;
- załatwianiu spraw urzędowych;
- nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
- wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie przy zastrzeżeniu, że limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne z ww. wskazaniami, a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Aby otrzymać tego rodzaju wsparcie należy złożyć w siedzibie GOPS (Konopiska, ul.  Lipowa 1) następujące dokumenty:
- Kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021;
- Kopię orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci do 16 roku życia), orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego (osoby powyżej 16 roku życia) – oryginał do wglądu.

Usługi asystenckie świadczone będą od 1 kwietnia 2021 do 31 grudnia 2021 roku przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach. Podczas kwalifikacji do uzyskania w/w. wsparcia nie uwzględnia się sytuacji finansowej i materialnej wnioskodawcy. Jedynymi kryteriami kwalifikacji są: zamieszkiwanie na terenie gminy Konopiska oraz posiadanie orzeczonej niepełnosprawności wraz z w/w. wskazaniami (w przypadku dziecka do 16 roku życia) albo orzeczonego umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności (w przypadku osób, które ukończyły 16 rok życia).

Więcej informacji pod numerami telefonów: 34 311 13 06 oraz 34 311 15 27.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 jest finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

Magdalena Badora
Kierownik GOPS Konopiska

 

 

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx Karta zgłoszenia - AOON - edycja 2021 21-03-18 07:32 17.59KB
pobierz
plik: Karta zgłoszenia - AOON - edycja 2021Gmina Konopiska
Miejscowość Konopiska zawdzięcza swoją nazwę konopii, którą uprawiali mieszkańcy okolicy. W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Konopiska (siedziba urzędu gminy), Aleksandria I, Aleksandria Druga, Hutki, Jamki, Kopalnia, Leśniaki, Łaziec, Rększowice, Walaszczyki, Wąsosz, Wygoda, Korzonek, Kowale.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).