Sobota, 15 czerwca 2024r. | Imieniny: Wita, Jolanty
Pokaż menu

DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

22 czerwca, 2016
Fragment użytku ekologicznego Jeziorko w pobliżu Korzonka - Przykuta / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Fragment użytku ekologicznego Jeziorko w pobliżu Korzonka - Przykuta / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Art. 70b (tekst jedn. Dz.U.2004.256.2572, z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jedn. Dz.U.2014.232);
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.2010.244.1626);
  4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz.U.2007.59.404, z późn. zm.);
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.2010.53.311,
    z późn.zm.);
  6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Uwaga

  1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Konopiska, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Konopiska, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
  2. Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
kategoria: Powiązane pliki [10]
formatNazwa plikuData publikacjiRozmiarPobierz
doc Zał. 1 Zawiadmomienie o zawarciu umowy od 01.09.201516-06-22 11:0340.5KB
pobierz
plik: Zał. 1 Zawiadmomienie o zawarciu umowy od 01.09.2015
doc Zał. 2 Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych-01.09.201516-06-22 11:0455KB
pobierz
plik: Zał. 2 Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych-01.09.2015
rtf Zał. 3 Oswiadczenie_o_otrzymaniu_de_minimis16-06-22 11:05120.17KB
pobierz
plik: Zał. 3 Oswiadczenie_o_otrzymaniu_de_minimis
xlsx Zał. 4 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu sie o pomocy de minimis16-06-22 11:0578.1KB
pobierz
plik: Zał. 4 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu sie o pomocy de minimis
pdf 5. Dodatkowe informacje dot. wypełniania formularza informacji16-06-22 11:0552.68KB
pobierz
plik: 5. Dodatkowe informacje dot. wypełniania formularza informacji
doc 6. Oswiadczenie korzystanie z pomocy de minimis16-06-22 11:0638KB
pobierz
plik: 6. Oswiadczenie korzystanie z pomocy de minimis
doc 7. Oswiadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis16-06-22 11:0626.5KB
pobierz
plik: 7. Oswiadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis
pdf 8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis16-06-22 11:06146.26KB
pobierz
plik: 8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis
pdf 9. Instrukcja wypełniania formularza16-06-22 11:07148.89KB
pobierz
plik: 9. Instrukcja wypełniania formularza
rtf 10. Dz_U_2014_1543-Zm - rozporzadzenie w sprawie_zakres(...)16-06-22 11:0745.77KB
pobierz
plik: 10. Dz_U_2014_1543-Zm - rozporzadzenie w sprawie_zakres(...)Gmina Konopiska
Miejscowość Konopiska zawdzięcza swoją nazwę konopii, którą uprawiali mieszkańcy okolicy. W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Konopiska (siedziba urzędu gminy), Aleksandria I, Aleksandria Druga, Hutki, Jamki, Kopalnia, Leśniaki, Łaziec, Rększowice, Walaszczyki, Wąsosz, Wygoda, Korzonek, Kowale.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).