Czwartek, 2 lutego 2023r. | Imieniny: Marii, Miloslawa
Pokaż menu

Informacja Urzędu Gminy

01 marca, 2022
Informacja Urzędu Gminy

Konopiska 28.02.2022 r

Szanowni Mieszkańcy Gminy Konopiska

Narastające w ostatnim czasie nieporozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem Orkiestra Dęta OSP w Konopiskach (posługującym się nazwą Młodzieżowa Orkiestra Dęta Konopiska) a Gminą Konopiska, wymagają kilku wyjaśnień.

Przed powstaniem Stowarzyszenia wiele osób z oddaniem i bezinteresownością  prowadziło zajęcia, koncertowało, pracowało społecznie dla dobra Orkiestry, a tym samym dla dobrego wizerunku gminy i to oni tworzyli historię popartą licznymi pamiątkami.  Nikt nie rościł sobie w historii gminy  prawa do własności orkiestry.
W 2007 roku powstało Stowarzyszenie aby wspierać Orkiestrę Dętą, a nie przypisywać sobie prawa do jej własności, która od zawsze była Orkiestrą Gminną utrzymywaną z pieniędzy publicznych.    

Z przykrością trzeba stwierdzić, że władze Stowarzyszenia przekazują informację, że Orkiestra jest ich. A co z osobami, które przez swoją skromność i niechęć do takiej postawy jaką prezentuje Zarząd Stowarzyszenia odeszły z Orkiestry po wielu latach uczestniczenia w życiu Orkiestry? Kto ma stanąć w obronie historii, imienia i pamięci tych wszystkich osób?
Czy Gmina ma pozwolić, aby kilka osób uzurpowało sobie prawo do historii Orkiestry, a tym samym do niemożliwych do oszacowania w kosztach pamiątek, które dla dobra wszystkich tych, którzy na przestrzeni lat żyli Orkiestrą, która była dla nich jak druga rodzina, powinny być ogólnie dostępne w miejscu publicznym i powinny z pokolenia na pokolenie cieszyć oczy wszystkich mieszkańców.

Członkowie Zarządu zmienili nazwę i logotyp Orkiestry, którym się posługują. Założyli pod nową nazwą stronę internetową przekazując, że nie chcą mieć nic do czynienia z Orkiestrą Dętą Ochotniczych Straży Pożarnych w Konopiskach, odcinając się tym samym od jej historii. Chcą budować Orkiestrę na swoich, nowych zasadach.

Dotychczas podkreślali,  że chodzi im o dobro Gminy a przede wszystkim martwią się o uczniów. Niestety tym uczniom, którzy nie poparli ich działań odebrali instrumenty i nuty zakupione ze środków publicznych. Zarząd Stowarzyszenia według Statutu składa się z 4-6 osób wybranych przez Walne Zebranie  oraz Kapelmistrza, który automatycznie wchodzi w skład Zarządu. Niestety obecni członkowie  Zarządu Kapelmistrza usunęli ze Stowarzyszenia i z samego Zarządu.

Nieprzerwanie od 2007 roku Stowarzyszenie otrzymywało wsparcie finansowe na działalność statutową z urzędu gminy.

Orkiestra zawsze była kulturalną perełką Gminy Konopiska, która dzięki ciężkiej pracy wielu pokoleń muzyków rozsławiała Gminę Konopiska na terenie całej Polski i poza jej granicami.
Władze Gminy w 2007 roku ufając Zarządowi Stowarzyszenia oddały w jego użytkowanie cały majątek Orkiestry, a tym samym majątek Gminy.  Od tego czasu finansowały Stowarzyszenie oraz wspierały różnymi dotacjami. Od samego początku powstania Stowarzyszenia korzystało ono bezpłatnie z pomieszczeń w gminnej hali sportowej. Nie partycypowało również w kosztach za media. Nie jest prawdą, że gmina wyrzuciła Stowarzyszenie z pomieszczeń na gminnej hali.

Prawdą jest natomiast, że wymieniono zamki w siedzibie Stowarzyszenia. Spowodowane to było faktem rozpoczęcia przez dwóch członków Zarządu w dniu 8 lutego 2022 roku potajemnego wywożenia przedmiotów z siedziby, co zostało zabezpieczone na kamerach monitoringu i zgłoszone przez urząd gminy na policję. Takie sytuacje są niedopuszczalne.

W 2021 roku Komisja, która rozpatrywała oferty na realizację zadań w dziedzinie kultury i sztuki na 2021 rok nie przyznała środków na działanie Stowarzyszenia , ponieważ nie widziała dalszej konstruktywnej współpracy ze strony władz Zarządu, który spóźniał się z rozliczeniami dotacji, dokumenty do rozliczeń oddawał w niepełnym składzie, nie pozamykał spraw  finansowych związanych z oprawą muzyczną uroczystości pogrzebowych, podejmował decyzje niejednokrotnie krzywdzące np.: dla  mażoretek wspólnie dotychczas z nimi koncertujących.  
Władze Gminy pomimo problemów w porozumieniu i komunikacji z władzami Stowarzyszenia zaproponowały dla dobra uczniów szkółki, Orkiestry, Kapelmistrza i Instruktorów powrót pod skrzydła Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Tak się też stało od czerwca 2021 roku.

Nie jest prawdą, że Orkiestra w roku 2021 została pozbawiona jakichkolwiek środków finansowych na dalsze działanie.
W 2021 roku Gmina Konopiska wydała  na wynagrodzenia dla Kapelmistrza i Instruktorów  od czerwca do grudnia 49 339,75 zł, na zakup stroików, smarów i innych bieżących rzeczy 1812,00 zł, na dotację dla Stowarzyszenia 6840,00 zł oraz zamówiła  instrumenty za 7000,00 zł. Razem  64 991 ,75 zł. Porównując  w roku 2020 - 85 947,71 zł.

W trosce o dobro Orkiestry, w wyjaśnianie problemów, włączyli się  również radni gminni zapraszając przedstawicieli Zarządu na posiedzenia Komisji. Niestety w ostatnim czasie członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie odpowiadają już na żadne pisma, które są do nich wysyłane z ramienia Rady Gminy Konopiska. Ponadto co cztery lata przez Gminną Komisję Inwentaryzacyjną sporządzany jest również spis majątku gminnego. Wszystkie instytucje, organizacje społeczne składają do Urzędu spis z natury. Niestety Stowarzyszenie po wielu przypomnieniach w 2021 roku złożyło nieprawidłowy spis. Na prośbę referatu finansów miało go uzupełnić i dostarczyć do urzędu gminy. Niestety członkowie Zarządu nie dostosowali się do pisma, które zostało do nich wysłane.

Po incydencie z bezprawnym wywozem majątku wiedzieliśmy już o braku woli współpracy ze strony Stowarzyszenia. Nie mogliśmy jednak pozwolić na wywiezienie majątku przed jego spisaniem. Zastępca Wójta Iwona Lisek zaproponowała w odpowiedzi na maila od Prezesa Stowarzyszenia, że zanim Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu udostępni pomieszczenia i umożliwi wywóz majątku powinien zostać powołany Zespół zdawczo –odbiorczy, który sporządzi protokół w którym Stowarzyszenie m.in. rozliczy się z majątku gminnego. W skład zespołu miał również wchodzić przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia. Nad spokojną pracą Zespołu zdawczo odbiorczego dnia 17 lutego br. roku czuwali policjanci z Komisariatu Policji w Blachowni zaproszeni przez władze Urzędu.

Kwestią sporną podczas spisu okazał się majątek zakupiony z funduszu sołeckiego. Panowie z Zarządu twierdzili, że jest to majątek Stowarzyszenia, a nie majątek Gminy Konopiska. Druga kwestia dotyczyła pamiątek Orkiestry od początku jej powstania do 2007 roku, kiedy powstało Stowarzyszenie.
Mamy ogromny szacunek dla ludzi, którzy pracują społecznie i dla innych poświęcają swój czas, ale pamiątki Orkiestry od początku jej istnienia powinny być dostępne w miejscu publicznym dla kolejnych pokoleń. Nie są własnością Stowarzyszenia.
Pomimo obietnicy złożonej przez Prezesa Stowarzyszenia przy Policjantach, że pamiątki, dyplomy, puchary pozostaną do czasu rozstrzygnięcia sporu w pomieszczeniach hali podczas wywożenia majątku Stowarzyszenia zostały niestety wywiezione. Pan Prezes po raz kolejny skłamał.

To bardzo przykra sytuacja, jedność Orkiestry została zdewastowana, a członkowie poróżnieni. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia wymierzyli swoją sprawiedliwość bez skrupułów wywożąc ogromny majątek zakupiony ze środków publicznych, kłamiąc społeczeństwo i obarczając za wszystko władze Gminy. Należy również wspomnieć, że w trakcie wywożenia majątku przez Stowarzyszenie, pomieszczenie, które użytkowali w hali sportowej zostało zdewastowane. Zerwane zostało m.in. wygłuszenie ze ścian oraz wykładzina. Urząd proponował pozostawienie tego wyposażenia
 i ewentualne rozliczenie finansowe na podstawie faktur za zakupione materiały, ponieważ w tym pomieszczeniu nadal zajęcia będzie miała szkółka muzyczna, która w przyszłości zasili szeregi Orkiestry. Niestety prośba została przez członków Zarządu zignorowana.
Do współpracy zaprosiliśmy wszystkich członków Orkiestry Dętej, tych czynnych i tych którzy z różnych powodów opuścili jej szeregi oraz wszystkich, którzy chcą kontynuować jej tradycje oraz wstąpić w szeregi szkółki muzycznej.

Aby umożliwić dalsze kontynuowanie nauki w szkółce muzycznej Gmina w szybkim czasie zakupi instrumenty i nuty wywiezione przez Stowarzyszenie.

Urząd Gminy Konopiska
Gmina Konopiska
Miejscowość Konopiska zawdzięcza swoją nazwę konopii, którą uprawiali mieszkańcy okolicy. W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Konopiska (siedziba urzędu gminy), Aleksandria I, Aleksandria Druga, Hutki, Jamki, Kopalnia, Leśniaki, Łaziec, Rększowice, Walaszczyki, Wąsosz, Wygoda, Korzonek, Kowale.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).