Sobota, 30 września 2023r. | Imieniny: Wery, Honoriusza, Hieronima
Pokaż menu

NOWE STAWKI OPŁAT ZA ŚMIECI

22 stycznia, 2016
Urząd Gminy Konopiska - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 4.0 Urząd Gminy Konopiska - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

INFORMACJA O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJACEJ OD 1 LUTEGO 2016 r. 

Wójt Gminy Konopiska stosownie do art. 6m, ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 1399 ze zm.) informuje, że od 1 lutego 2016r. na terenie Gminy Konopiska obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzrost opłaty spowodowany jest ciągłymi dopłatami z budżetu jakie Gmina Konopiska musiała pokryć od 1 lipca 2013r. do 31 grudnia 2015r. Straty w budżecie związane z gospodarką odpadami wynoszą ok. 160 tys. na rok.

Gmina Konopiska od 1 stycznia 2016r. podpisała nową umowę na wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie obowiązywać przez  następne 3 lata. Dzięki temu możemy zagwarantować, że przez ten okres stawka nie ulegnie zmianie.

Biorąc pod uwagę powyższe nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Konopiska uchwałą Nr 106/XVII/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosiły:

a)       w przypadku  nieruchomości zamieszkałych, jeżeli odpady komunalne zbierane i oddawane są w sposób selektywny:

  • 8,50zł miesięcznie dla nieruchomości na której zamieszkuje 1-4 osób,
  • 7,00zł miesięcznie dla nieruchomości na której zamieszkuje 5-7 osób,
  • 6,00zł miesięcznie dla nieruchomości na której zamieszkuje 8 i więcej osób, 

b)       w przypadku  nieruchomości zamieszkałych, jeżeli odpady komunalne zbierane i oddawane są w sposób nieselektywny:

  • 17zł miesięcznie dla nieruchomości na której zamieszkuje 1-4 osób,
  • 14zł miesięcznie dla nieruchomości na której zamieszkuje 5-7 osób,
  • 12zł miesięcznie dla nieruchomości na której zamieszkuje 8 i więcej osób,

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

W związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji. Obowiązek taki pojawia się, w przypadku np.: zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów u źródła, sprzedaż nieruchomości lub w przypadku zaistnienia innych okoliczności mających wpływ na określenie wysokości opłaty.  Na zgłoszenie zmian właściciel nieruchomości ma 14 dni od dnia ich zaistnienia. 

Dodatkowe informacje udzielane są osobiście w Urzędzie Gminy Konopiska w pok. nr 1, a także telefonicznie pod nr 34 3282 057

Źródło: http://www.konopiska.pl/gospodarka/aktualnosci_inwestycje/NOWE-STAWKI-OPLAT-ZA-SMIECI/idn:902
Gmina Konopiska
Miejscowość Konopiska zawdzięcza swoją nazwę konopii, którą uprawiali mieszkańcy okolicy. W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Konopiska (siedziba urzędu gminy), Aleksandria I, Aleksandria Druga, Hutki, Jamki, Kopalnia, Leśniaki, Łaziec, Rększowice, Walaszczyki, Wąsosz, Wygoda, Korzonek, Kowale.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).