Poniedziałek, 15 lipca 2024r. | Imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida
Pokaż menu

Obchody 100 – lecia szkoły w Aleksandrii

29 września, 2017
Leśniczówka w Hutkach - Przykuta / Wikipedia / GFDL Leśniczówka w Hutkach - Przykuta / Wikipedia / GFDL

 

„Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość” Jan Paweł II   
Są takie niecodzienne chwile, kiedy granice między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością stapiają się i wzajemnie przenikają. To rzadkie momenty, gdy uświadamiamy sobie, że nasze życie, nasze działania stanowią konsekwencję poczynań naszych przodków i stają się punktem wyjścia do aktywności  następnych pokoleń. Najtrafniej tę dziejową zależność opisują słowa św. Jana Pawła II: „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”. I to właśnie one posłużyły za motto rocznicowych obchodów 100- lecia istnienia szkoły w Aleksandrii, które odbyły się 24 września 2017 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. w kościele parafialnym p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe, która koncelebrowana była przez duchownych związanych ze szkołą w Aleksandrii w przeszłości i obecnie: proboszcza parafii i jednocześnie obecnego księdza - katechetę  Jacka Szczecinę, księdza Michała Cichonia - absolwenta placówki oraz księdza kan. Jerzego Kuliberdę.  Zebrani mogli wysłuchać wzruszającego kazania ks. Jerzego, który chociaż krótko był uczniem szkoły, to jednak w niezwykle  emocjonujący  sposób opowiadał o swojej młodości spędzonej w Aleksandrii.

Po zakończonej Mszy św. dyrekcja szkoły oraz zaproszeni goście przy asyście pocztów sztandarowych gminnych placówek oświatowych oraz Orkiestry Dętej OSP w Konopiskach przemaszerowali na teren szkoły, gdzie na płycie boiska odbyła się dalsza część uroczystości. Oficjalnego otwarcia obchodów jubileuszowych dokonał dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Aleksandrii Paweł Bekus witając wszystkich zaproszonych gości, a w szczególności: Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach Alicję Janowską, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisława Gmitruka, Wójta Gminy Konopiska Jerzego Żurka, Wicewójt Gminy Konopiska Zofię Kuśmierską, Sekretarz Gminy Konopiska Barbarę Ankowską - Lis, Przewodniczącego Rady Gminy Konopiska Edwarda Bałdygę, Radnego Powiatu Częstochowskiego Mieczysława Chudzika, radnych Gminy Konopiska, szacownych absolwentów szkoły: Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej generała brygady Wiesława Kukułę, Rektora – Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie  płk  Tadeusza Szczurka, ks. Michała Cichonia doktoranta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, młodszego brygadiera Artura Ankowskiego - wykładowcę Centralnej Szkoły  Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, proboszcza Parafii Maksymiliana Kolbe w Aleksandrii ks. Jacka Szczecinę, sołtysów Aleksandrii, dyrektorów szkół i instytucji gminnych i pozarządowych. Na uroczystości pojawili się również, szczególnie ciepło witani emerytowani i byli nauczyciele szkoły oraz byli pracownicy obsługi i administracji, a także rodzice, absolwenci oraz mieszkańcy Aleksandrii.

Obecność tak wielu, związanych ze szkołą na przestrzeni wielu lat jej dziejów osób sprawiła, że uroczystość przerodziła się w pełne wspomnień i wzruszeń wielopokoleniowe spotkanie. Tym młodszym, którzy znają tę obecną, nowoczesną szkołę dzieje placówki przypomniała jej była dyrektor p. Ewa Chudzik. Akcentując jej silny związek z historią miejscowości, rolę, jaką odgrywała na przestrzeni lat oraz prezentując etapy jej rozbudowy i rozwoju autorka monografii „Aleksandria – historia i współczesność” nie zapominała o konkretnych osobach bardziej lub mniej ze szkołą związanych, ale zawsze mających  na jej istnienie ogromny wpływ. Natomiast w szczególności do tych, którzy na co dzień nie uczestniczą w funkcjonowaniu szkoły w Aleksandrii kierował swoje przemówienie dyrektor placówki p. Paweł Bekus. Współpraca z rodzicami oraz licznymi organizacjami i instytucjami lokalnymi, realizacja wielu projektów edukacyjnych, konsekwentna i spójna praca wychowawcza, szczególna dbałość o bezpieczeństwo uczniów, ambitna kadra pedagogiczna oraz systematyczna rozbudowa bazy dydaktycznej to atuty dzisiejszej szkoły w Aleksandrii, której obraz wyłonił się z przemówienia jej obecnego dyrektora. 

Obszerna prezentacja placówki „dawniej” i „dziś” była wstępem do przyznania okolicznościowych medali, wszystkim tym, którzy na przestrzeni jej dziejów, poprzez swoją aktywność dbali o jej szeroko rozumiany rozwój w różnych obszarach jej funkcjonowania. Wraz ze słowami podziękowania uhonorowani zatem zostali: przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, emerytowani i byli nauczyciele szkoły, wybitni przedstawiciele absolwentów szkoły, byli zasłużeni członkowie rady rodziców, sponsorzy – przyjaciele szkoły, oraz przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych współpracujących ze szkołą.

Oficjalną część uroczystości zamykały przemówienia zaproszonych gości. Listy gratulacyjne wraz z życzeniami dla dyrekcji, nauczycieli i uczniów złożyli Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach Alicja Janowska, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk, Wójt Gminy Konopiska Jerzy Żurek oraz Rektor – Komendat Wojskowej Akademii Technicznej  w Warszawie  płk  Tadeusz Szczurek. W pamięć szczególnie zapadły, skierowane nie tylko do uczniów, słowa dowódcy WOT generała brygady Wiesław Kukuły: „nieważne, jak często człowiek upada, ważne, że potrafi się podnieść”, który po emocjonalnym pełnym wspomnień przemówieniu, żołnierskim zwyczajem zasalutował, oddając w ten sposób hołd swoim nauczycielom.

Po oficjalnej części uroczystości do głosu doszło najmłodsze pokolenie szkolnej społeczności czyli jej uczniowie, którzy zaprezentowali program artystyczny, wpisujący się w podkreślający ciągłość dziejową szkoły, klimat uroczystości. Żartobliwie prezentowane scenki „z życia szkoły” obserwowane były bowiem przez renesansowego poetę Jana Kochanowskiego - patrona szkoły, który wyrażając ciągłe zdumienie i nie wszystko w zachowaniach współczesnych uczniów akceptując, jednego nie mógł im odmówić - kreatywności. Kreatywności nie zabrakło również szkolnym muzykom, którzy uprzyjemnili czas zaproszonym na uroczystość gościom, prezentując multiinstumentalne muzyczne widowisko z udziałem uczniów szkoły i profesjonalnych muzyków: Mariusza Migasa, Daniela Pomorskiego oraz absolwentów Anny Bissinger, Damiana Kozieła oraz Marcina Ciuka.

W czasie trwania imprezy dla jej uczestników dostępna była również interesująca  wystawa fotograficzna pt. „Byli...Jesteśmy... Będą”, realizowana w ramach projektu ogłoszonego przez  Gminne Centrum Kultury i Rekreacji  w Konopiskach – Twój pomysł na kulturę - "Kulturalnie niehermetyczni – budowanie lokalnej platformy kultury”,  przygotowana przez nieformalną, działającą w Aleksandrii, grupę Martens. Absolwenci szkoły, byli nauczyciele oraz goście bliżej zainteresowani historią szkoły mieli ponadto możliwość przejrzeć kroniki szkolne z minionych lat, wpisać się do tej aktualnej, poznać dzieje szkoły zaprezentowane w okolicznościowym folderze,  a także zwiedzić budynek placówki.

„Pamięć o przeszłości...” była wielokrotnie akcentowana podczas jubileuszowej  uroczystości. Tę przeszłość budowali nasi poprzednicy: nauczyciele, uczniowie, rodzice,  lokalna społeczność, wszyscy pracujący na te „100 lat”. Wyzwanie dla nas, tworzących dzisiejszą zbiorowość szkolną to  „...zaangażowanie w przyszłość” - codzienna, ciężka praca ze świadomością tego, że teraz to my piszemy ciąg dalszy  historii szkoły w Aleksandrii.

Dyrektor ZS-P w Aleksandrii składa serdeczne podziękowania  wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej wyjątkowej uroczystości, w szczególności kieruje je na ręce Pana Dariusza Moczarskiego i  Firmy „Aleksandria" Sp. z o. o. Sp.k.

Karina Bekus

FOTORELACJA 
Gmina Konopiska
Miejscowość Konopiska zawdzięcza swoją nazwę konopii, którą uprawiali mieszkańcy okolicy. W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Konopiska (siedziba urzędu gminy), Aleksandria I, Aleksandria Druga, Hutki, Jamki, Kopalnia, Leśniaki, Łaziec, Rększowice, Walaszczyki, Wąsosz, Wygoda, Korzonek, Kowale.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).