Środa, 7 grudnia 2022r. | Imieniny: Marcina, Ambrożego, Teodora
Pokaż menu

Obwieszczenie

04 lutego, 2016
Fragment użytku ekologicznego Jeziorko w pobliżu Korzonka - Przykuta / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Fragment użytku ekologicznego Jeziorko w pobliżu Korzonka - Przykuta / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

GR.6733.1.2016

Konopiska 02.02.2016r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie :

  • art. 49, art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami);
  • art. 53 ust.4 pkt 6 i 8 w powiązaniu z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.z 2012 r  poz.647)
     

Zawiadomienie

że wystąpiono do oraz Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych, Starosty Częstochowskiego Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji  o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego   na przebudowie elektroenergetycznej linii 15 kV PZ

 Kużnica – Dżbów - etap  IV,V,VI.

Z dokumentacją sprawy mieszkańcy w/w miejscowości mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 3 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Konopiska, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectw na terenie których realizowane jest przedsięwzięcie. 

Podano do publicznej wiadomości w drodze:

  1. Informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Konopiskach
  2. Obwieszczenie w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia w Konopiskach
  3. Informacja na stronie internetowej Urzędu Gminy w Konopiskach.

Źródło: http://www.konopiska.pl/urzad/aktualnosci/Obwieszczenie/idn:922
Gmina Konopiska
Miejscowość Konopiska zawdzięcza swoją nazwę konopii, którą uprawiali mieszkańcy okolicy. W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Konopiska (siedziba urzędu gminy), Aleksandria I, Aleksandria Druga, Hutki, Jamki, Kopalnia, Leśniaki, Łaziec, Rększowice, Walaszczyki, Wąsosz, Wygoda, Korzonek, Kowale.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).